Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/293

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Consolaziun della olma devoziusa 1690 285


Hai faig zund biar poccau,
Cun quels miu Diu sterdau,
Asgh bucca vssa quel rogar,
[p. 248] E stun ashi per desperar,
55 Per esser staus in tal.
In mittel vi provar,
Po forsa gartegiar,
Vi encurir aunc in agid,
Del qual solet … iau vss pli fid,
60 Solet quel po gidar.
Quei mittel vi iau dir,
Crei bucca de fallir,
Pertgei … che iau ha bear vdiu.
Et ei auuc tier de tutt cartiu,
65 Bessai po esser ver.
Maria ei miu agid,
De quella iau mi fid,
Biars han quella shon emprováu,
A mai nagin ha enganau,
70 Cun quella vi tener.
Maria gida mei,
Da cormeing iau rog tei,
Ah veglias po à mi vrbir,
[p. 244] Che vss iau possi bein morir,
75 Maria gida mei.
Maria gida mei;
De cormeing iau rog tei,
De tiu soing Filg en mia mort,
Vrbeschi ina buna sort,
80 Maria gida mei.
Maria gida mei,
Decormeing rog iau tei,
Dai ricl'à laid dels mes puccaus,
Dils quals ieu sun tutt grauegiaus
85 Maria gida mei.
Maria gida mei,
Dacormeing rog iau tei,
Che shuber possi confessar,


Et ils puccaus tuts giu lauar,
90 Maria gida mei.
Maria gida mei,
Dacormeing rog iau tei,
Che iau receiui il ver saung,
[p. 245] Et il soing chierp de Jesus
95 Maria gida mei. [aunc,
Maria gida mei,
Decormeing rog iau tei,
Als naussha spiarts de contrastar,
A tuts quels era domagniar,
100 Maria gida mei.
Maria gida mei.
Dacormeing rog iau tei,
Mi gida po el soing Pervis, …
Mi spindri po dals mes mals dis,
105 Con bien fuss quei per mei.
Maria gida mei,
Dacormeing rog iau tei,
Ch'en ciel iau possi tei lodar,
Ed er' tener adina char,
110 Desshent fuss era quei.
Maria gida mei,
Dacormeing rog iau tei,
Ch'iau possi Deus perpetnameing,
[p. 246] Cun tei lodar ensemblameiug,
115 Miu oblig fuss er' quei.
Maria gida mei,
Dacormeing rog iau tei,
Ch'il pli davos miu suspirar,
Quei seig' á ti per ringraziar,
120 A ti er' auda quei.
Maria gida mei,
Dacormeing rog iau tei,
Mi olma vult nauent tilar,
Ah! ti la veglias si pigliar,
125 Con bein stess ei con mei.
Amen.