Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/724

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
716 Placi a Spescha

Ei han vus dau de krer,
Ed enjùrau pil ver,

De star sil vàder;

Ei vus han mal manau
Ed àr mal kusàlau

De bóka càder.

[p. 256] Lein pia perdònar
Partidas far càsar

Viver perùna;

Lein àser resinai
Receiver sko ei plai.

A Diu adùna.

Lein nùna fei pli dar
Lein tót konsiderar,

Sko ton palàcas;

Il bia, ke ven resdau,
Ai fauls, ed enventau

Tras bókas blàcas.

Ei sa k’ àser diç plù bein, ed akurat, k’ agia. Ùn a mo ded adverter, ka: Pupracanala, rimi mal kun: Sk’ ùna panala, e: Viver perùna, kun: A Diu adùna. Ei vàs deviu àser: Sko nukanala, e: Vivent perùna. En medàm meter, e temps skonbilau rima Senur Theodor d’òl temps d’uiara vergau, pràsànt, e futur.

Temps vergau.


Çi vàs mai paterçau,
Ko l ài òs tót mùdau

Agi snueivel;

Ko quài ha ju ençiet,
Ju vinavon kun riet

Agi maneivel?

[p. 257] Dispetas àis ei stau,
Uiaras diç kuzau,

Ei stau poseivel;

Sko ós mo mai s’enflau,
Gi diç han mai rentau,

L’ài dàç snueivel.