Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/306

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
286 Durich Chiampel

Huoß eir chia lg muond chiatt' œlgse
Lur chiattiwierg'a uair,
Ad eaus plü daar nun uœllgen,
Tuott quai ch'eaus wlessn'hawair.
85Cummaintzn'eaus à salgire,
Chi ls'uain tuock in lg büngun,
E spüdn'é faun mantyre,
Nèls ais ingiün drett bun.
Vschè cun lur sumlgèntschas,
90Ch'eaus haun ilg muond surmnad,
Cun lgisschas è parèntschas,
Ils schlechts haun cradantad,
[p. 469] Ed ais improa lur esser,
Ch'eaus haun bain tngüd amaun,
95Tuott nassas statt da peschse,
Schguatzad qua traas ch'eaus haun.
Deis ingratzgiain Singure,
Chia Christ ans haa spandrad,
Cun lg meß ch'l ans haa tramisse,
100Chi ns'haa seis plæd purtad,
Traas quell ch'nuo imprandaine,
La uia da Iesu Christ,
Quatraas nuo eir uadzaine,
Chia ls'prears sun lg Antichrist.
105Guardain choa Deis saluader,
Da 'lg muond, uair filg da Deis,
Ans haa tuott amuossade,
Chiai nuo deenn faar ils seis,
In sia ductrina scritta,
110Ch'nuo auter lasschen staar,
Sch'nuo wlain ngyr in la uitta,
Ch'noaß Bap a nuo uoul daar.

[p. 474] Vna chiantzun a ludar Deis, par quai ch'l'ans haa tramiss la
sia lgüm, quatraas ell ans haa spãdrads our dsuott la schkürdün da lg Antichrist, schkoa ell haa tngüd imprumiss: é par quai ch'ell


mantènnga la uardard, è faa quella yr inawaunt, a daspèck da
tuott seis inamychs. Fatta in lg ann 1550. dad ün bun fraar. H. C.

Ludain fidels Deis baine,
Fick ingratzgiar nuo lg daine,
Ch l'ans haa spandrads dalg maale,
Cun lg seis saingk plæd ch'l ans haa lgümnads,
5Da lg uorden fauß Pappale,
Ch'nuo nun uénngan plü surmnads.
[p. 475] Quell ais statt sü dritzade,
Cun fauß indsching spiade
Incuntra lg plæd da Deise,
10Da lgqual nuo èschen sgürs è tschearts,
Ch'ell staar nun poa in peise,
Ch 'lg Antichrist dee esser peartz,
Quai haa ilg Spiert da Deise
Ditt traas Saingk Paul a ls seise,
15Als da Thessalonicke,
Chia lg plæd da Deis uain a lg schfurtzar,
Pauck a pauck pür plü ficke,
A lg giuwnessem dy chiassar.
Quai haa Deis cummantzade
20Martin Luter schdaschdade,
Ilg qual chiatschad haa maune,
Dandett ilg Zwingli ngüd dawoa,
Yd inawaunt plaun plaune,
Ch'la uardad stützar nun s'poa.
25Chia lg Antichrist ais giade,
In grand guisa matzade,
In ls cours da ls Christiaunse,
In ls quaus ell foartz'haa brichia plü,
Chia ls'huommens è dunnaunse,
30Taunt nun lg craian schkoa lg haun tngüü.