Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/311

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Chiantzuns spirtvalas 291

Sch’la duonna schclamma schk’üna püdèra
Fattsch eug ilg huom qua staare,
10Ch’ell d’giœch uoul sa schkualgare.

A lg Vyn diß l’Agua, Nun t’ludar,
Malnütza lgieut bain ssaasch tü faar
Chi ssaun inguott’indrett dritzar,
Auter choa faar rumure,
15Tuott mettr’in chiaa suotsura.

Ilg Vyn diß, Agua eug m’turpai,
In lg tschlær éd in lg magiœl da tai,
Pür ligia faar tü uousch cun mai,
E t’uousch cun mai maschdare,
20A m’rumper è m’guastare.

Moa l’Agua dæ raspoastas sias,
Tü d’sairas faasch tias barunias,
Sün lg dy chiauns paren par las uias.
Da sabbi uousch eir faare,
25Ilg qual fick mal t’uoul stare.

Il Vyn diß, Sch’eug fatsch aiwer ün,
Nun temma quell brick iminckün,
Doarm’eir sün baunck è sün aldüm,
Qua poa ’ll pür bain durmyre,
30Né s’daa büß nè pissére.
Diß l’Agua, Quai taunt dann nun fæss,
Scha pür schkudün taunt senn haweß,
Ch’ell a durmyr, cur tèmp ais, gieß,
[p. 506] Sch’ün massa haa bawüe,
35 Voul ell pür lhura plüe.

Ilg Vyn diß, Agua lasscha m’yr,
Eug m’ssaa brick bain cun tai cuwngyr,
Stou blasem blear par tai udyr,
Suwent par tai schgiudaire,
40Blastemmas grandas tmaire.


Diß l’Agua, D’quai am uousch tü maal,
Ch’eug t’ssaag ilg uaira dyr par taal,
Duonnauns éd huommens mettsch à maal,
L’hunur mettsch in ruuyna,
45La raub’eir in bragyna.

Ilg Vyn diss, Tia crudelitad,
Ruuyna chiasas è citad,
E mett’a pearder eer è prad,
Schkudün t’wleß gent schkyuyre,
50Ils peiß nun t’poan suffryre.

Diß l’Agua, Vyn, am taidl’indrett,
Our d’mai s’faa baing als uffauntets
In mai staun eir queaus beaus pesschets:
Eug moall eir la farina,
55Laaw tuott in la cuschina.

Ilg Vyn diß, Cur ün aiwer ais,
Insta’lla duus u bain a trais
Faa bell tramalg a Snguors a Raigs,
Ingual schk’üna schimgetta,
60Da prears chi s’faa baretta.
[p. 507] Diß l’Agua, Meiß frütts suun plü buuns,
Ch’eug laaw uschè queaus beaus mantschuuns,
Eir las chiamyschas da ls mattuns,
Eug oast a blears la saite,
65Proa mai s’arfraischkian quaite.

Lg Vyn diß, Eug suun taunt bain uulgüü,
Ch’eug uèng in tatzas d’aur miß süü,
Pagiad eug uéng eir mèlg choa tü,
E m’baiwen leidamaingke,
70Da tai sa schgrysch’ilg paingke.

Moa l’Agua diß, Eug main ilg brais,

19*