Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/312

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
292 Durich Chiampel

Partoutt ils raginams pagiaiß,
Ch’alchiün huom uyw in lg muond nun ais,
Chi tzaintza mai poa faare
75 Faar paun è cuschinare:
Ilg Vyn diß, Mai parchiürnè mèlg
Ch’eug miß uèng in ün grand uaschèlg
Nun ais quai Agua blear plü bèlg?
Tai lasschnè saimper yre,
80 Dawoa teis uaug curryre.
Diß l’Agua quai pür saimper s’uai,
Choa eug las hearbas bèlg nudrai,
Tuott frütts chi suun suott ilg sulai,
Proa quai a faar mürailga,
85Am douwran la purailga.

Ilg Vyn diß, Taidla quai ch’eug t’dyg,
Cur ün lawura tuotta dy
A lg pillg eug uya lg stanguel fry,
[p. 508] E lg mett eir a chiantare,
Salgyr èd a suttare.

90Diß l’Agua, Taunt eug poaß ualair,
Chia tuott ilg muond am stou hawair,
Vtscheaus, limargias eir par lg uair,
Quai stou eug tuott giüdare,
Neir tzaintza mai pousch faare.

95Ilg Vyn diß, Agua laa m’cun paasch,
Eug uœllg a tai daar drett, è taasch,
L’hunur è brais tü saimper haasch,
Proa snguors awaunt ilg raige,
Nun poaß faar tzaintza taie.

100Da l’Agua suun ils mèllgers frütts,
Parchiai ch’la poarta lg mær eir nütz,
Improa nun l’amman brichia tuots.
Cuntuott laud eug ilg uyne,
Ch’ell uèng’in meis butschyne.


105Ilg Vyn faa bain daschüttla lgieut,
Rutzauns, trachoats, chi lg baiwa dschguieut,
D’utuon è d’staad, u saia dschieut,
Vyn noebbla tü bawranda
Tü puwertad faasch granda.

110O Vyn o uyn tü ’sch bell é fyn,
Chi t’baiw’indrett cun intellett,
Sch’èsch mèllger blear choa qual cuffett,
Chi massa tai strapatscha,
Schi lg rumpesch la chiawatza.

[p. 497] Vna chiantzun fatta dawart la schlasschetza da lg suttar A. B. S’chiaunta schkoa, Strada cummünna ad yr a sullatzar.

[p. 498] Dyr da lg suttar eug uœllge,
Chiai granda dschunestad,
Qua s’tzuotzla s’saut’é s’sallga
Ch’a blears amaunck’ilg flaad,
5Cun quai s’wlair faar ualaire,
S’bassand cun quai plü baut,
Las fillgas mnaar a faira,
Ch’las chiammas s’lasschen uaire,
Schwuland ils panns in aut.

10Currand uaunai intuorne,
Cun chiaud è grand sügiur,
Schkoa muwel uaul è stuorne,
Ch’ingiun nun sœng’hunur,
Las giuwnas, s’denn pissare,
15E bain s’faar surasenn,
Chiai qua s’poa guadangare,
Chiai frütts poart’ilg suttare,
Da lgqual bœn mæ nun uenn.
Tuott eug nun ssaa spunyre,

20Par blear maal frütts ch’laint ais.