Pagina:Schiaparelli - Scritti della astronomia antica, 1926.djvu/394

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

elenco alfabetico dei nomi propri 385

Gerusalemme, I, 52, 115, 160, 172, 172, 218, 220, 224, 226, 233, 235, 240, 244, 250, 252, 252, 269, 270-72, 281, 294, 312, 314
Gesenius, I, 128, 130, 130, 138, 138, 155, 170, 171, 173, 178, 179, 186, 193, 200, 205, 205, 206, 210, 214, 218-20, 229, 231, 232, 234, 236, 241, 241, 242, 249, 255, 284, 310, 311, 316
Gesù Siracide, I, 159, 177, 238
Giacobbe, I, 150, 175, 186
Ginzel, I, 187, 187, 199, 316, 319, 320; II, 317, 319, 327, 327
Giobbe, I, 127, 129, 130-33, 136-39, 141-43, 155-57, 159, 163, 167, 171, 172, 174, 177, 178, 181, 188, 193, 194, 198-201, 204-07, 209-17, 220-22, 285, 287
Gioele, I, 187, 188, 188, 194
Giordano Bruno, I, 378, 436
Giordano, I, 243, 313
Giorgio da Trebisonda, II, 185
Giosafat, I, 192
Giosìa, I, 165, 191, 215, 218, 244, 250, 251, 268
Giosuè, I, 166, 167, 186, 186, 194, 234, 243, 305
Giovanni (San) Crisostomo, I, 215, 216, 218
Giovanni Damasceno, I, 457
Giovenale, I, 264, 428
Gis-hu, I, 51
Giuda, I, 160, 166, 186, 187, 191, 192, 195, 244, 250, 251
Giuditta, I, 244
Giulio Africano, I, 258
Giulio Cesare vedi: Cesare
Giulio Firmico Materno, I, 353
Giuseppe, I, 277, 279
Giustino (San), I, 267
Glauco, II, 364
Godolia, I, 244
Golfo Persico, I, 51, 54, 200
Golius, II, 347
Gorresio, I, 353
Graf, I, 164, 281
Grant, I, 333, 378, 378; II, 338
Gregorio XIII, I, 267

Grote, I, 382, 387, 387, 392, 394, 396; II, 77
Grozio, I, 139, 210
Gruppe, I, 380-82, 387, 391, 394, 394, 396-99, 401-03, 417, 418; II, 154
Gudea, I, 52, 57, 82
Gula, I, 224
Günther, II, 308, 367, 371

Hades, I, 177
Halley, I, 351; II, 347
Halma, I, 413; II, 90, 163, 184, 186
Hammurabi, I, 50, 50, 51, 58, 88
Hanani, I, 252'
Hankel E., II, 306-08, 311, 352, 359, 360-62
Hansen, I, 351
Haptzefà, I, 317-19
Harran, II, 344
Hastings, I, 262
Hatit, II, 226
Hea, I, 224
Hebron, I, 154
Heiberg, II, 120, 122, 145, 146, 168
Heman, I, 155
Henoch, I, 168
Hermonthis, II, 39, 41
Herschel, II, 183
Herveto, I, 456
Heuzey, I, 52
Hevila, I, 131
Hilprecht, I, 19
Hincks, I, 46
Hoefer, I, 379, 379; II, 8, 8
Hommel, I, 46, 223, 225-27
Horapollo, II, 231
Hosea, I, 239, 239, 262
Hultsch, I, 438; II, 119, 145, 147, 165, 168, 296, 308, 332
Humboldt, I, 134, 135, 156, 208, 208; II, 183, 184, 191, 210
Hüpfeld, I, 269, 281
Hyde, I, 201, 204
Hypsicle, I, 120

Iabne, I, 239
Ibn Badja, II, 335
Ibn-Junis, I, 350
Ibn Tofeit, II, 335
Icario, II, 195, 200, 202

Schiaparelli - Astronomia II. 25