Sonetti romaneschi I/Nomi propri e cose notabili di tutti i Sonetti/B

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
Nomi propri e cose notabili di tutti i Sonetti - B

../A ../C IncludiIntestazione 5 aprile 2013 25% Da definire

Nomi propri e cose notabili di tutti i Sonetti - B
Nomi propri e cose notabili di tutti i Sonetti - A Nomi propri e cose notabili di tutti i Sonetti - C
[p. vi modifica]

B.


Babele, II, 290; III, 121; V, 365; VI, 260, n. 13.

Babilonia, II, 282; III, 248; 433: VI, 260. [p. vii modifica] Babuino (Via del ), I, 204, n. 7; 218; II, 18; 254; 344, n. 8; III, 130; 318; IV, 427; VI, 333, n. 4.

Baccano (Posta), I, 163; III, 68.

Bacchetta dei Penitenz., II, 11.

Baccina (Via), II, 182.

Bacco, V, 343, n. 1.

Baciamano, II, 310.

Badaschi (Chitarrista), VI, 29.

Badessa, I, 45; III, 162; VI, 92; 149; 150.

Baffi (indizio di liberalismo), III, , 391; IV, 41; 391; V, 86; VI, 78.

Bagarini o Bagherini, I, 60; 202, n. 6; III, 127.

Bagnaia, IV, 364.

Bagni, I, 174.

Baiocco (Moneta), I, 16, n. 6; 60; 161; III, 264; IV, 54; 93; 136; 140; 177; 262, n. 2; 308, n. 3; 431; V, 27; 69; 81; 85, n. 4; 112; 155; 201; 222; 236; 266; 272; 390; 395; 434; VI, 132; 305; 326; 327.

Baiocco — V. Giganti (Giov.).

Balaam, III, 35.

Baldassarre, III, 248.

Baldini (Famiglia), V, 412, n. 1.

Balducci, III, 433, n. 1.

Balestra (Ang.), V, 155, n. 1 e 7; 191, n. 1; 244, n. 7.

Balestra ( Palazzo ), I, 204, n. 2 e 7; IV, 187, n. 1.

Balio, II, 357.

Balsamo (Gius.), II, 301; 408; IV, 249.

Baluardo del Tempio, IV, 231.

Baluffi (Gaet.), V, 368, n. 1.

Balzani (Gius.), III, 90, n. 12.

Bambino (Gesù), II, 116; IV, 104, n. 10; V, 367.

Bambin Gesù (Monastero del), IV, 321.

Banca Romana, IV, 11; 95.

Banchi (Via de’), II, 222.

Banchi Novi (Via de’), IV, 356, n. 4.

Banchi Vecchi (Via de’), IV, 356, n. 4.

Banco S. Spirito (Via di), IV, 356, n. 4.

Bandiera (Fratelli), III, 369, n. 6; V, 114, n. 1.

Bando, I, 26.

Bando generale, III, 257, n. 3.

Bando per la caccia, V, 213.

Baracchini (A.), III, 430, n. 13.

Baracchini (Mons.), III, 222.

Baracconi (G.), Correz. e Agg., II, 29.

Barbanera, II, 345; VI, 95; 310, n. 6; 347.

Barbara (S.), VI, 99, n. 1.

Barbarano, III, 133, n. 3.

Barbaroux , II, 25. — V. però Correz. e Agg.

Barbèra (Edit.), V, 244, n. 5; VI, 348, n. 1.

Barberi (Avv.), II, 10, n. 1.

Barberi (Gius.), IV, 148, n. 3.

Barberi — V. Corse.

Barberini (Card.), II, 320, n. 5; IV, 182.

Barberini (Piazza), II, 418, n. 7; V, 114; VI, 55, n. 7.

Barberini (Principe), III, 135; V, 278, n. 5.

Barbiere, I, 28, n. 3; 140, n. 6; 195, n. 9; II, 85; III, 135, n. 13; V, 90; VI, 368.

Barbieri (Colonn.), II, 68, n. 6.

Barcellona, IV, 234, n. 5; 252.

Barella per infermi, II, 27.

Baretti (Gius.), IV, 391, n. 8.

Bargagnati, III, 290, n. 10.

Bargello, I, 125; III, 230; II, 413; IV, 279.

Bargniffe, II, 370.

Barile (Misura), II, 6; 22, n. 4.

Barometro, II, 376.

Baroni (Paolo), V, 32; 158.

Baronio (Card.), I, 88, n. 1; VI, 104, n. 1.

Bartoli (Luigi), IV, 49, n. 1.

Bartolommeo (S.), VI, 253, n. 3.

Bartolommeo all’ Isola (Chiesa di S.), II, 30; III, 32, n. 7; 124, n. 6; 338; IV, 167, n. 12; V, 162, n.12; VI, 165.

Bartolommeo dei Vaccinari (Via di S.), V, 402.

Bartolommeo e Alessandro dei Bergamaschi (Chiesa dei SS.), VI, 97.

Bartolommeo (Notte di S.), III, 358, n. 10.

Bartolucci (Gen.), IV, 41, n. 1.

Bartolucci (Luigi), III, 869, n. 6. [p. viii modifica] Basiliani (Frati), VI, 253, n. 3.

Basilica, V, 242, n. 2.

Basilica Liberiana — V. Maria Maggiore (Basilica di S.).

Basilisco, II, 256.

Bassano, V, 155, n. 1 e 3.

Bassville (Ugo), II, 166, n. 1.

Battesimo, I, 149; 242; II, 90 III, 159; 291; 345; 411; VI, 271.

Battimuro ( Gioco ) — V. far meglio al muro.

Battistini (F.), I, 39, n. 2.

Baullari (Via dei), III, 206.

Bavari, V, 292.

Baveno del Sempione, VI, 362, n. 1.

Bayle, VI, 104, n. 1.

Bazzica (Gioco), III, 29; 147, n. 13; V, 396.

Beati, 111, 378; IV, 370.

Beccamorto, I, 212; III, 197; IV, 17; V, 171; 295.

Beér (Sabbato Moisè), IV, 199.

Befana, III, 51; V, 37; VI, 55.

Beira (Principessa di), IV, 236, n. 3.

Belgio, II, 140.

Belgioioso, III, 369, n. 6.

Bellarmino (Card.), II, 2; III, , n. 3; 225, n. 4; 364.

Bellezza, III, 63; 104; 421.

Belli (Bartol.), IV, 204, n. 6.

Belli (Ciro), V, 450, n. 2.

Belli (Flaminia), VI, 322, n. 2.

Belli (Gius. Gioacch.). I, 3, n. 16; , n. 2; 10, n. 2 e 3; 13, n. 1; 9, n. 1 e 3; 16, n. 6 e 8; 17, n. 1 e 3; 19, n. 1; 29, n. 3; 40, n. 6; 48, n. 2; 55, n. 1; 65, n. 1; 81, n. 12; 89, n. 2; 94, n. 4; 108, n. 5; 116, n. 1; 120, n. 3; 124, n. 7; 132, n. 6; 138, n. 4 e 8; 140, n. 3; 146, n. 5; 153, n. 10; 156, n. 5; 159, n. 4 e 13; 171, n. 1; 180, n. 2; 193, n. 1; 202, n. 3; 204, n. 1; 208, n. 1; 213, n. 1; 217, n. 8; 226, n. 26; 230, n. 1; 241, n. 6; II, 8, n. 7; 10, n. 1; 20, n. 5; 32, n. 18; 48, n. 7; , n. 9; 61, n. 8; 74, n. 4; 75, n. 11; 77, n. 3; 82, n. 11; 100, n. 6; 116; n. 5; 126. n. 3; 131, n. 9; 133, n. 5; 166, n. 4; 201, n. 5; 230, n. 1; 235, n. 2; 273, n. 3; 372, n. 9; 390, n. 8; III, 39, n. 9; 56, n. 8; 64, n. 5; 68, n. 3; 90, n. 12; 136, n. 13; 156, n. 5; 173, n. 3; 176, n. 7; 177, n. 6; 211, n. 1; 296, n. 1; 307, n. 1; 321, n. 1, 10 e 13; 433, n. 6; IV, 63, n. 12; 66, n. 16; 71, n. 11; 79, n. 6; 93, n. 4; 98, n, 9; 108, n. 6 e 9; 129, n. 1; 132, n. 4; 146, n. 5; 162, n. 1; 167, n. 8; 192, n. 1; 195, n. 3; 198, n. 2, 3 e 7; 204, n. 1 e 2; 208, n. 1 e 3; 221, n. 6; 234, n. 5; 253, n. 6; 265, n. 3; 269, n. 3; 282, n. 12; 308, n. 3; 326, n. 7; 356, n. 3; 357, n. 4; 360, n. 4; 373, n. 7; 395, n. 6; 398, n. 1 e 13; 404, n. 9; 407, n. 10; 420, n. 4; 422, n. 7; 424, n. 1; 427, n. 14; V, 3, n. 4; 12, n. 6; 21, n. 4; 34, n. 12; 39, n. 1; 72, n. 4; 73, n. 4; 97, n. 11; 100, n. 11; 104, n. 7; 113. n. 5; 114, n. 1; 120, n. 8; 123, n. 11; 127, n. 7; 133, n. 8; 139, n. 4; 141, n. 1; 148, n. 1; 154, n. 4; 155, n. 1 e 3; 158, n. 2; 160, n. 7; 162, n. 2, 4 e 12; 165. n. 8; 166, n. 1; 173, n. 2 e 8; 175, n. 1; 176, n. 1 e 7; 182, n. 1; 183, n. 5; 184, n. 1; 186, n. 5 e7; 211, n. 6; 219, n. 4; 225, n. 7; 233, n. 1; 234, n. 1; 235, n. 3; 244, n. 7; 245, n. 2; 247, n. 2; 264, n. 2; 276, n. 1 e 7; 284, n. 5; 289, n. 8; 292, n. 1; 297, n. 1; 298, n. 3; 299, n. 2; 300, n. 8; 320, n. 1; 336, n. 1; 339, n. 3, 4 e 9; 343, n. 1; 349, n. 1; 359, n. 4; 368, n. 1; 375, n. 2; 376, n. 1; 378, n. 4; 38), n. 2; 388, n. 7; 392, n. 3; 396, n. 2; 400, n. 2; 411, n. 1; 422, n. 4; 450, n. 1 e 2; VI, 2, n. 1; 9, n. 1; 26, n. 9; 49, n. 5; 53, n. 3; 56, n. 15 e 27; 60, n. 1; 71, n. 3; 88, n. 5; 91, n. 9e10; 98, n. 6; 121, n. 1; 137, n. 4; 139, n. 6; 140, n. 2; 170, n. 10; 178, n. 5; 212, n. 6; 225, n. 1; 235, n. 4; 271, n. 1; 275, n. 12; 280, n. 1; 288, n. 7; 291, n. 4; 322, n. 2; 334, n. 2; 344; 346, n. 6 e 7; 348, n. 1 e 2; 349, n. 4; 354; 355, n. 1 [p. ix modifica]e 2; 356, n. 1 ; 357, n. 3 ; 362, n. 1; 373; 374. — V. anche Correz. e Agg.

Bellini (Vinc.), II, 396, n. 2; 408, n. 4; III, 112, n. 1; IV, 404, n. 1; V, 157, n. 1; VI, 243, n. 5; 355, n. 1.

Belluno, III, 3, n.6; 107; 185, n. 9; 349; IV, 212; 238, n. 10; 365; VI, 319, n. 2. — V. anche Correz. e Agg., III, 323.

Belvedere, II, 6; 239; 400; IV, 436; VI, 23; 94.

Benedetti — V. Diario.

Benedettini (Frati), I, 168, n. 1; III, 341; VI, 104, n. 1; 313.

Benedetto (S.), II, 291, n. 11; III, 304, n. 1 e 9; VI. 206, n. 3.

Benedetto IIIo. VI, 104, n. 1.

Benedetto XIIIo, III, 378, n. 5.

Benedetto XIVo, II, 201, n. 3; 231, n. 4; III, 39, n. 9; 378, n.5; VI, 349, n. 5.

Benedizione, V, 55; 375.

Benedizione delle case, V, 7; VI, 220.

Benedizione papale, I, 48; IV, 144; 215, n. 6; V, 146; 294; 300; 320, n. 1; 325; 354; VI, 219; 349.

Beneficenza, II, 174.

Beneficenza (Istituto della), II, 203; 404; III, 116; 155; V, 258.

Beneplacito papale, II, 68; III, 317; V, 227.

Benevento, II, 408; V, 343, n. 2.

Benvenuti (Mons. e poi Card.), II, 132, n. 5; IV, 182, n. 29.

Berberi, II, 418, n. 4.

Bériot (Carlo), III, 198, n. 12.

Berlaffa (Capocomico), IV, 65.

Berlina, II, 41, n. 8; III, 35, n. 1; IV, 128.

Berlina (Gioco), I, 226.

Berlioz, I, 230, n. 5.

Bernardo (Frate), VI, 322; 328.

Bernardo (S.), III, 102; 353.

Bernet (Card. Gius.), V, 341, n. 2.

Bernetti (Card. Tomm.), I, 164, n. 1 e 6; 208, n. 7; 214, n. 1; II, 64, n. 4; III, 245, n. 6; 358, n. 10; IV, 308, n. 6; 405, n. 1; V, 354, n. 8; VI, 78, n. 2; 330.

Berni (Francesco), I, 192, n. 11; III, 251, n. 5.

Bernini (Giov. Lor.), I, 61, n. 1; 64, n. 14; 11, 404, n. 9; VI, 226, n. 10.

Berry (Duchessa di), II, 130.

Bersaglieri, I, 120; III, 89; V, 88; 339; 376, n. 1.

Berthier (Gen.), I, 220, n. 1; III, 122, n. 1.

Berti (Dom.). II, 41, n. 8.

Bertoldino, I, 89; 161; VI, 171.

Bertoldo. I, 89; VI, 171; 316.

Bestemmia, I, 28, n. 11; 201; II, 142; III, 420; 428, n. 13; VI, 195.

Betlem, I, 194; II, 129; V, 367.

Betti (Salv.), III, 321, n. 1 e 13.

Bettini (Amalia), IV, 326; 352; 369; 383; V, 166, n. 1. — V. anche Correz. e Agg., III, 323.

Bettini (Dom. e Tancredi), III, 369, n. 6.

Betulia, VI, 85.

Bevagna, V, 20.

Biagi (Maria), VI, 108, n. 13.

Biagini(Dom.), I, 13; 14; 15; 16; 17; 24; IV, 63, n. 12; VI, 2.

Biagio (S.), 11, 351; VI, 118.

Biagio (Chiesa di S.), II, 30.

Bianchi (Card. Ambr.), V. 329, n. 1.

Bianchi Giovini, VI, 104, n. 1.

Bianchi (Nicom.), I, 208, n. 7; V, 100, n. 3; 103, n. 4; 135, n. 3; 276, n.6; 354, n. 7; VI, 2, n. 11; 123, n. 8; 182, n. 1; 238, n. 1; 305, n. 8; 307, n. 8.

Bibbia, VI, 85; 205. — V. anche Scrittura (S.), Testamento Vecchio e Nuovo e Vangelo.

Bibiana(S.), I, 237; VI, 118.

Bilbao, V, 36.

Bill, III, 153.

Biondelli (Bern.), I, 29, n. 5.

Biondi (Luigi), I, 9, n. 2; III, 321, n. 1, 10 e l3; IV, 79, n. 5; 108, n. 1 e 6; VI, 357.

Biondi (Paolo), III, 430.

Birri, I, 69; 77; 198, n. 7; III, 41, n.8; 111, 82; V, 96; 339; VI, 115.

Birri e bargello (Gioco), I, 226.

[p. x modifica] Biscione (Via e Piazza del), I, 109.

Biscontini (An.), IV, 63, n. 12.

Bismarck, II, 311, n. 5.

Blasi (B.). I, 24, n. 13.

Blondel (David), VI, 104, n. 1.

Bocca della Verità (Chiesa della), II, 185; 194; VI, 154, n. 3.

Boccacci (Carlo), V, 276, n. 7.

Boccaccio fGicv.), III, 282. n. 8; VI, 260, n. 9.

Boccale ( Misura ), I, 60; IV, 167; 220; 238; V, 24, n. 7; 159; 206; VI, 330.

Bocce (Gioco), I, 221. n. 1; 226; IV, 30; 270, n. 9; V, 145.

Boia, II, 49; III, 199; IV, 36; 382; 397, n. 3; VI, 78. — V. anche Bugatti e Esecuzioni capitali.

Bolla papale, II, 160; 271; III, 47; IV, 90, n. 3.

Bolle (Spedizioniere delle Sacro), II, 160, n. 5.

Bollo (Ufficio del ), III, 12.

Bologna, I, 35, n. 2; 164, n. 1; 204, n. 7; II, 68; 86, n. 5; 305; , n. 3; III, 358, n. 10; IV, 308, n. 3; 434, n. 3; V. 88, n. 8; 166, n. 1; 215, n. 1; VI, 316.

Bolognese (Dial.), I, 262, n. 26.

Bolognesi, II, 58, n. 1; V, 292.

Bolognetti (Ten. Colonn.), V, 215, n. 1.

Bomarzo, IV, 364.

Bonaparte (Gius.), III, 122, n. 1 e 2.

Bonaparte (Letizia), IV, 280.

Bonaparte (Luigi), II, 64, n. 4; IV, 308, n. 3; VI, 78, n. 2.

Bonaparte (Napol), II, 17; 64, n. 4; 106; 251; 292; 358; 363; III, 116, n. 2; 122; 154; 155, n. 13; 157; 210; IV, 79, n. 1; 280; 308, n. 3; 312; 367; 371; 379; 403; V, 278; 415; VI, 119; 357, n. 2.

Bonaparte (Paolina), III, 135, n. 4.

Bonaventura (S.), III, 378, n. 5.

Bonaventura (Chiesa di S.), V, 378.

Bonaventura (Convento di S.), IV, 128.

Bonazzi fLuigi), II, 75, n. 11; III, 116, n. 2; 347, n. 7; 369, n. 6:389, n. 9; IV, 352, n. 3; V, 102, n. 7.

Boncompagni (Luigi), III, 433, n. 1.

Bonghi (Rugg.), I, 80, n. 14; 218, n. 13.

Bongi (Salv.), III, 41, n. 8.

Bongoverno ( Congregaz. del), I, 235; IV, 308, n. 3.

Bonifazio IVo, II, 3, n. 2.

Bonifazio VIIIo, III, 378, n. 5; IV, 358, n. 6.

Bonifazio IXo, II, 339, n. 4.

Borbone (Carlo III di), V, 234, n. 1.

Borbone (Cristina di), V, 104, n. 9.

Borbone (Don Carlos di), V, 102; 104.

Borbone (Ferdinando di), III, 240, n. 3; V, 114, n. 1.

Borbone (Isabella di), IV, 234, n.5; V, 104, n.9.

Borbone (Luigi Filippo di), V, 104.

Borbone (Maria Luisa di), II, 62; 358.

Bordello, IV, 33.

Borel (Pietro), III, 391, n. 6; VI, 78, n. 1.

Borghese (Camillo), III, 135, n. 4.

Borghese (Famiglia), II, 245; III, 218, n. 1; IV, 12, n. 1; 372; V, 4.37; 444.

Borghese (Frane), III, 135.

Borghese (Villa), IV, 372; VI.

Borghesi (Conte Bartolom.), I, 9, n. 2.

Borgo (Rione di), II, 66; 208; III, 90, n. 12; IV, 384; V, 91.

Borgognoni (Via de’), II, 205.

Borgo Novo (Via), I, 49; 223; , 140; V, 91, n. 8; 103; 412, n.l; VI, 136; 146; 300.

Borgo Pio, I, 112; IV, 273; V, 224; 392; VI, 153.

Borgo S. Angelo, V, 91, n. 8.

Borgo S. Spirito, V, 91, n. 8.

Borgo Vecchio (Via), V, 91, n.8.

Boristene, V, 4, n. 6. [p. xi modifica] Bormio (Beltram dal), V, 181, n. 4.

Borrichio, II, 30, n. 18.

Borromeo (S. Carlo), V, 298: VI, 99. n. 1; 322, n. 2.

Borromino (Scultore), III, 269.

Borsa, VI, 123, n. 8.

Bossolo per l’elemosina, II, 126; III, 22; IV, 66; VI, 89, n. 1.

Bottaccia, II, 137.

Bottegaio, II, 169; V, 389.

Botteghe, III, 375; V, 231.

Boulzaler (Tipogr.). V, 127.

Boyer fils de Nimes, VI, 325; 326.

Bracciano (Lago di), III, 388, n. 14.

Bracciano, II, 155.

Braganza (Don Michele di), II, 132; 154; III, 391; IV, 41; V, 102; 104.

Braganza (Don Pietro di), II, l02.

Braganza (Duchessa di), IV, 41, n. 1.

Branca (Tiazza), V, 402.

Branca (Vicolo), I, 195.

Braschi (Duca Luigi), IV, 370, n. 8.

Braschi (Famiglia). III, 132, n. 7.

Braschi (Palazzo), I, 224, n. 5; IV, 370.

Brasile, II, 132, n. 5.

Brenno, VI, 355.

Brevi papali, III, 47; IV, 52.

Brevi papali (Palazzo della Segreteria dei), II, 160.

Brevi papali (Segreteria dei), I, 91; III, 167, n. 13; V, 444.

Briganti (Notaro), III, 296.

Brigida (S.), III, 378. n. 5.

Brignole (Mons.), II, 8, n. 7; III, 145, n. 1; 358, n. 10; V, 276, n. 6.

Briscola (Gioco), I, 67, n. 8; 168, n. 4; II, 75, n. 9; 111, n. 5; 195, n. 5; 243, n. 2; III, 71, n. 3; V, 434.

Brofferio (Ang.), I, 211, n. 6; VI, 355 n. 17

Broglia (Conte), I, 208, n. 7; VI, 238, n.l; 307, n. 8.

Brougham (Lord), II, 369, n. 6.

Brown (Dott.), I, 96; II, 392.

Bruno (Giord.), II, 41, n. 8.

Bruto, III, 82, n. 12; VI, 357.

Buchetta (Gioco), I, 60; 226.

Buda, IV, 336.

Buffalmacco, VI, 290. n. 2.

Bugatti (Giov. Batt.), I, 39, n.2; 80; 81, n. 1; II, 390; III, 90, n. 12; IV, 256, n. 5; V, 139, n. 4; 305, n. 3; VI, 18, n.8; 85.

Bulfecàn (Mago), III, 177.

Bunsen, II, 62.

Buonarroti (Michelang. ), II, 338.

Buovo d’Antona, II, 29; V, 438.

Burattini, I, 206; II, 436; III, 177, n. 6.

Burelli (Filip.), III, 369, n. 6.

Burò (Via do’), VI, 252.

Burro, IV, 249.

Bussi (Card.), IV, 182.

Bussolotti (Giochi di), VI, 68, n. 15.

Busta da lettere. I, 247, n. 7.

Busto da donna, IV, 267.