Vna chianzun dalg spiertt et dalla chiarn

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
romancio

Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu Vna chianzun dalg spiertt et dalla chiarn Intestazione 10 luglio 2020 75% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Pleds et uratiuns Inhalt
Nuvola apps bookcase.svg Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie
Vol. V

[p. 482 modifica]

VNA CHIANZUN SPIRITUELA DALG SPIERTT ET DALLA CHIARN.

(Nach M. Pad.)

1.

[fol. 25a]    la moart ais auaunt maun,
Mo chie daians fer?

A moura da tuot mauns,
In nua daians ster?
5In nua daians figiür?
Chia nus la moartt nun teman,

E da ster zaintza pisir.

2. Spiertt.

Tiers lg Signer uulains yr,

Ad el ans archumander,

10Ell anus so bain cuartyr
[fol. 25b]    Ed in sieu guern saluer,
Et ns huster da la grametzchia;

Tuot mel da nus schiachier,
Chia nus possan araster —

15Cun ingüna Tristeza.
[p. 483 modifica]

3. Chiarn.

Ma scha tü stouasch muryr

Et ir aint in la foussa,
E da schendra E terra gnir,
E nun t'arumagna ota co l'osa;
20Cun ls mors stouasch tü ster,
dals uerms ngnir acuo maglio,
da d'els Agnir cusümo,

Cho 'll pera aque ad esar chiere?

4. Spiertt.


[fol. 26a]   Chie am fo à mi aque?
25Tü nun t'üncligiast mia,

O, Dieu scha eau uing Tiers tte,
He eau poichia fadia,
Main cho ster aquia in tristeza;
par chie eau she bain chler,
30Chia tü uainsch ad arasper

Tuts elets sün lg di d'giüditza.

5. Chiarn.

Tü stouasch ir dauent et abanduner,

E tuots teis amischs et parains lascher;
O Signer, Mieu dieu,
35Nun shæst, cho cun ells stto,

Stouasch yr dauend sulett,
[fol. 26b]  Baduner tuot Tieu dalett
Et me num turner noe.

6. Spiertt.

Eau lasch tuott [zai[n]tza dülgia.

40Par chie ilg ais tuot uanitted:
Pür scha eau uing aint in glürga,
Schi ais tuot mieu dalett,
O Signar, eau lasch fer tte!
Nun m'uulg der fantaschia,
45Tü num 'ns abandunasch uia,

Bodt uignen els zieua me.
[p. 484 modifica]

7. Chiarn.

Tü pudesch aunchia lüng uiuar

Et auair bun Timp,

Ster bain et traufer
50[fol. 27a]   Lo tiers cun paug astintt;
Schi uosch tü hesar lg bunne,

Tuott alg tieu abanduner,
Teis cunpangs dauous lascher,

O straunga opiniun!

8. Spiertt.

55Scha go eau lüng uiues,

Nun füs e bgier darchio,
Darchio murir stoua,
Et haues bgier plü grand pchioe;
Dieu ais la mia uia,
60Quel uülgia me huster,
lo tiers am glandlagier

Dalg mel spiert et sialia.

[fol. 27b]                     9. Chiarn.
Moa schi scha lg pchio nun füs,

Alg quel chia tü hesch cuschino,
65Schi gest in parauis,
alg quel chi ais urdano;
A tuots chi pleschan a dieu
Als chiatiffs nun uoul el uair,
Stoua oura da dell par lg uair

70Cun lg Diaual in seis gnieuu.

10. Spiertt.

Scha gio alg pchio m'agreiua,

lg quel che eau ue fatt,
la Sprauntza am alegra

in tschill bain da gnir tratt;
75[fol. 28a] Christus quel ho cuuitt,
Cura ch'el ho indüra,

Et ais mourt par noas pchios,

Che eau uirigia aquo ardütt.
[p. 485 modifica]

11. Chiarn.

O dieu, quaunta dulur

80Stouasch hauair in tieu uschi Juan cour?
Tü nun poust brichia chrair,
Nun ais brichia plü fadia
Cho cura che gratagia,
Chia tieu cour aquel zuchagia

85Et tü nun chragiasch mia?

12. Spiertt.

Dieu deta a mi uitorgia,

Nun s'po brichia oatar fer,

Alg ais bgier plü misirgia
[fol. 28b]  Ilg infiern a stuair ster;
90Scha eau pos pür aquel guinchir,

Christus ho eir indüro,
Cura chel ns ho spandros,

Nun 'm sto da cuntardir.

13. Chiarn.

dich pur a tieu plaschair,

95La muort eis fadiusa,
par tel pudeschas taschair,
Ella ais fich gramezchusa;
Par aque nu 'm dun eau prais,
alg ais milg ad hauair sandet
100E da ster aqui in dallett,

Cho stuair murir uschia prast.
[fol. 29a]                    14. Spiertt.
Christus ais mia uita,

Murir ais mieu guadang,
Pa[r] que ans do pardüta
105ün dals apostals bain;
aquell ans trameta gratzchia,
E 'ns fatscha a nus pistand
Cun seis maun ns defendantt,

Ans meina in tuota algretzc[ia].
[p. 486 modifica]

15.

110Quel chi ho aquaist fatt oura,

Da nüf anns ho chiantto,
Nun so cura chel moura,
El s'ho uolieu archumando
Alg quel chi tuot sustain;
115Quel lg uügla der uantüra a mner a buna vïua,

Chel ais ün guuan cunpang.