Modulo:Dati/Le mille ed una notti, 1852, VII-VIII.djvu

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

La documentazione per questo modulo può essere creata in Modulo:Dati/Le mille ed una notti, 1852, VII-VIII.djvu/man

local d2b = {}
local b2d = {}
local pagine = {}
d2b[1]="-"
d2b[2]="-"
d2b[3]="-"
d2b[4]="-"
d2b[5]="-"
d2b[6]="-"
d2b[7]="-"
d2b[8]="-"
d2b[9]="-"
d2b[10]="-"
d2b[11]="-"
d2b[12]="-"
d2b[13]="frontespizio"
d2b[14]="-"
d2b[15]="1"
d2b[16]="2"
d2b[17]="3"
d2b[18]="4"
d2b[19]="5"
d2b[20]="6"
d2b[21]="7"
d2b[22]="8"
d2b[23]="9"
d2b[24]="10"
d2b[25]="11"
d2b[26]="12"
d2b[27]="13"
d2b[28]="14"
d2b[29]="15"
d2b[30]="16"
d2b[31]="17"
d2b[32]="18"
d2b[33]="19"
d2b[34]="20"
d2b[35]="21"
d2b[36]="22"
d2b[37]="23"
d2b[38]="24"
d2b[39]="25"
d2b[40]="26"
d2b[41]="27"
d2b[42]="28"
d2b[43]="29"
d2b[44]="30"
d2b[45]="31"
d2b[46]="32"
d2b[47]="33"
d2b[48]="34"
d2b[49]="35"
d2b[50]="36"
d2b[51]="37"
d2b[52]="38"
d2b[53]="39"
d2b[54]="40"
d2b[55]="41"
d2b[56]="42"
d2b[57]="43"
d2b[58]="44"
d2b[59]="45"
d2b[60]="46"
d2b[61]="47"
d2b[62]="48"
d2b[63]="49"
d2b[64]="50"
d2b[65]="51"
d2b[66]="52"
d2b[67]="53"
d2b[68]="54"
d2b[69]="55"
d2b[70]="56"
d2b[71]="57"
d2b[72]="58"
d2b[73]="59"
d2b[74]="60"
d2b[75]="61"
d2b[76]="62"
d2b[77]="63"
d2b[78]="64"
d2b[79]="65"
d2b[80]="66"
d2b[81]="67"
d2b[82]="68"
d2b[83]="69"
d2b[84]="70"
d2b[85]="71"
d2b[86]="72"
d2b[87]="73"
d2b[88]="74"
d2b[89]="75"
d2b[90]="76"
d2b[91]="77"
d2b[92]="78"
d2b[93]="79"
d2b[94]="80"
d2b[95]="81"
d2b[96]="82"
d2b[97]="83"
d2b[98]="84"
d2b[99]="85"
d2b[100]="86"
d2b[101]="87"
d2b[102]="88"
d2b[103]="89"
d2b[104]="90"
d2b[105]="91"
d2b[106]="92"
d2b[107]="93"
d2b[108]="94"
d2b[109]="95"
d2b[110]="96"
d2b[111]="97"
d2b[112]="98"
d2b[113]="99"
d2b[114]="100"
d2b[115]="101"
d2b[116]="102"
d2b[117]="103"
d2b[118]="104"
d2b[119]="105"
d2b[120]="106"
d2b[121]="107"
d2b[122]="108"
d2b[123]="109"
d2b[124]="110"
d2b[125]="111"
d2b[126]="112"
d2b[127]="113"
d2b[128]="114"
d2b[129]="115"
d2b[130]="116"
d2b[131]="117"
d2b[132]="118"
d2b[133]="119"
d2b[134]="120"
d2b[135]="121"
d2b[136]="122"
d2b[137]="123"
d2b[138]="124"
d2b[139]="125"
d2b[140]="126"
d2b[141]="127"
d2b[142]="128"
d2b[143]="129"
d2b[144]="130"
d2b[145]="131"
d2b[146]="132"
d2b[147]="133"
d2b[148]="134"
d2b[149]="135"
d2b[150]="136"
d2b[151]="137"
d2b[152]="138"
d2b[153]="139"
d2b[154]="140"
d2b[155]="141"
d2b[156]="142"
d2b[157]="143"
d2b[158]="144"
d2b[159]="145"
d2b[160]="146"
d2b[161]="147"
d2b[162]="148"
d2b[163]="149"
d2b[164]="150"
d2b[165]="151"
d2b[166]="152"
d2b[167]="153"
d2b[168]="154"
d2b[169]="155"
d2b[170]="156"
d2b[171]="157"
d2b[172]="158"
d2b[173]="159"
d2b[174]="160"
d2b[175]="161"
d2b[176]="162"
d2b[177]="163"
d2b[178]="164"
d2b[179]="165"
d2b[180]="166"
d2b[181]="167"
d2b[182]="168"
d2b[183]="169"
d2b[184]="170"
d2b[185]="171"
d2b[186]="172"
d2b[187]="173"
d2b[188]="174"
d2b[189]="175"
d2b[190]="176"
d2b[191]="177"
d2b[192]="178"
d2b[193]="179"
d2b[194]="180"
d2b[195]="181"
d2b[196]="182"
d2b[197]="183"
d2b[198]="184"
d2b[199]="185"
d2b[200]="186"
d2b[201]="187"
d2b[202]="188"
d2b[203]="189"
d2b[204]="190"
d2b[205]="191"
d2b[206]="192"
d2b[207]="-"
d2b[208]="-"
d2b[209]="-"
d2b[210]="-"
d2b[211]="193"
d2b[212]="194"
d2b[213]="195"
d2b[214]="196"
d2b[215]="197"
d2b[216]="198"
d2b[217]="199"
d2b[218]="200"
d2b[219]="201"
d2b[220]="202"
d2b[221]="203"
d2b[222]="204"
d2b[223]="205"
d2b[224]="206"
d2b[225]="207"
d2b[226]="208"
d2b[227]="209"
d2b[228]="210"
d2b[229]="211"
d2b[230]="212"
d2b[231]="213"
d2b[232]="214"
d2b[233]="215"
d2b[234]="216"
d2b[235]="217"
d2b[236]="218"
d2b[237]="219"
d2b[238]="220"
d2b[239]="221"
d2b[240]="222"
d2b[241]="223"
d2b[242]="224"
d2b[243]="225"
d2b[244]="226"
d2b[245]="227"
d2b[246]="228"
d2b[247]="229"
d2b[248]="230"
d2b[249]="231"
d2b[250]="232"
d2b[251]="233"
d2b[252]="234"
d2b[253]="235"
d2b[254]="236"
d2b[255]="237"
d2b[256]="238"
d2b[257]="239"
d2b[258]="240"
d2b[259]="241"
d2b[260]="242"
d2b[261]="243"
d2b[262]="244"
d2b[263]="245"
d2b[264]="246"
d2b[265]="247"
d2b[266]="248"
d2b[267]="249"
d2b[268]="250"
d2b[269]="251"
d2b[270]="252"
d2b[271]="253"
d2b[272]="254"
d2b[273]="255"
d2b[274]="256"
d2b[275]="257"
d2b[276]="258"
d2b[277]="259"
d2b[278]="260"
d2b[279]="261"
d2b[280]="262"
d2b[281]="263"
d2b[282]="264"
d2b[283]="265"
d2b[284]="266"
d2b[285]="267"
d2b[286]="268"
d2b[287]="269"
d2b[288]="270"
d2b[289]="271"
d2b[290]="272"
d2b[291]="273"
d2b[292]="274"
d2b[293]="275"
d2b[294]="276"
d2b[295]="277"
d2b[296]="278"
d2b[297]="279"
d2b[298]="280"
d2b[299]="281"
d2b[300]="282"
d2b[301]="283"
d2b[302]="284"
d2b[303]="285"
d2b[304]="286"
d2b[305]="287"
d2b[306]="288"
d2b[307]="289"
d2b[308]="290"
d2b[309]="291"
d2b[310]="292"
d2b[311]="293"
d2b[312]="294"
d2b[313]="295"
d2b[314]="296"
d2b[315]="297"
d2b[316]="298"
d2b[317]="299"
d2b[318]="300"
d2b[319]="301"
d2b[320]="302"
d2b[321]="303"
d2b[322]="304"
d2b[323]="305"
d2b[324]="306"
d2b[325]="307"
d2b[326]="308"
d2b[327]="309"
d2b[328]="310"
d2b[329]="311"
d2b[330]="312"
d2b[331]="313"
d2b[332]="314"
d2b[333]="315"
d2b[334]="316"
d2b[335]="317"
d2b[336]="318"
d2b[337]="319"
d2b[338]="320"
d2b[339]="321"
d2b[340]="322"
d2b[341]="323"
d2b[342]="324"
d2b[343]="325"
d2b[344]="326"
d2b[345]="327"
d2b[346]="328"
d2b[347]="329"
d2b[348]="330"
d2b[349]="331"
d2b[350]="332"
d2b[351]="333"
d2b[352]="334"
d2b[353]="335"
d2b[354]="336"
d2b[355]="337"
d2b[356]="338"
d2b[357]="339"
d2b[358]="340"
d2b[359]="341"
d2b[360]="342"
d2b[361]="343"
d2b[362]="344"
d2b[363]="345"
d2b[364]="346"
d2b[365]="347"
d2b[366]="348"
d2b[367]="349"
d2b[368]="350"
d2b[369]="351"
d2b[370]="352"
d2b[371]="353"
d2b[372]="354"
d2b[373]="355"
d2b[374]="356"
d2b[375]="357"
d2b[376]="358"
d2b[377]="359"
d2b[378]="360"
d2b[379]="361"
d2b[380]="362"
d2b[381]="363"
d2b[382]="364"
d2b[383]="365"
d2b[384]="366"
d2b[385]="367"
d2b[386]="368"
d2b[387]="369"
d2b[388]="370"
d2b[389]="371"
d2b[390]="372"
d2b[391]="373"
d2b[392]="374"
d2b[393]="375"
d2b[394]="376"
d2b[395]="377"
d2b[396]="378"
d2b[397]="379"
d2b[398]="380"
d2b[399]="381"
d2b[400]="382"
d2b[401]="383"
d2b[402]="384"
d2b[403]="-"
d2b[404]="-"
d2b[405]="-"
d2b[406]="-"
d2b[407]="-"
d2b[408]="-"
d2b[409]="frontespizio"
d2b[410]="-"
d2b[411]="1"
d2b[412]="2"
d2b[413]="3"
d2b[414]="4"
d2b[415]="5"
d2b[416]="6"
d2b[417]="7"
d2b[418]="8"
d2b[419]="9"
d2b[420]="10"
d2b[421]="11"
d2b[422]="12"
d2b[423]="13"
d2b[424]="14"
d2b[425]="15"
d2b[426]="16"
d2b[427]="17"
d2b[428]="18"
d2b[429]="19"
d2b[430]="20"
d2b[431]="21"
d2b[432]="22"
d2b[433]="23"
d2b[434]="24"
d2b[435]="25"
d2b[436]="26"
d2b[437]="27"
d2b[438]="28"
d2b[439]="29"
d2b[440]="30"
d2b[441]="31"
d2b[442]="32"
d2b[443]="33"
d2b[444]="34"
d2b[445]="35"
d2b[446]="36"
d2b[447]="37"
d2b[448]="38"
d2b[449]="39"
d2b[450]="40"
d2b[451]="41"
d2b[452]="42"
d2b[453]="43"
d2b[454]="44"
d2b[455]="45"
d2b[456]="46"
d2b[457]="47"
d2b[458]="48"
d2b[459]="49"
d2b[460]="50"
d2b[461]="51"
d2b[462]="52"
d2b[463]="53"
d2b[464]="54"
d2b[465]="55"
d2b[466]="56"
d2b[467]="57"
d2b[468]="58"
d2b[469]="59"
d2b[470]="60"
d2b[471]="61"
d2b[472]="62"
d2b[473]="63"
d2b[474]="64"
d2b[475]="65"
d2b[476]="66"
d2b[477]="67"
d2b[478]="68"
d2b[479]="69"
d2b[480]="70"
d2b[481]="71"
d2b[482]="72"
d2b[483]="73"
d2b[484]="74"
d2b[485]="75"
d2b[486]="76"
d2b[487]="77"
d2b[488]="78"
d2b[489]="79"
d2b[490]="80"
d2b[491]="81"
d2b[492]="82"
d2b[493]="83"
d2b[494]="84"
d2b[495]="85"
d2b[496]="86"
d2b[497]="87"
d2b[498]="88"
d2b[499]="89"
d2b[500]="90"
d2b[501]="91"
d2b[502]="92"
d2b[503]="93"
d2b[504]="94"
d2b[505]="95"
d2b[506]="96"
d2b[507]="97"
d2b[508]="98"
d2b[509]="99"
d2b[510]="100"
d2b[511]="101"
d2b[512]="102"
d2b[513]="103"
d2b[514]="104"
d2b[515]="105"
d2b[516]="106"
d2b[517]="107"
d2b[518]="108"
d2b[519]="109"
d2b[520]="110"
d2b[521]="111"
d2b[522]="112"
d2b[523]="113"
d2b[524]="114"
d2b[525]="115"
d2b[526]="116"
d2b[527]="117"
d2b[528]="118"
d2b[529]="119"
d2b[530]="120"
d2b[531]="121"
d2b[532]="122"
d2b[533]="123"
d2b[534]="124"
d2b[535]="125"
d2b[536]="126"
d2b[537]="127"
d2b[538]="128"
d2b[539]="129"
d2b[540]="130"
d2b[541]="131"
d2b[542]="132"
d2b[543]="133"
d2b[544]="134"
d2b[545]="135"
d2b[546]="136"
d2b[547]="137"
d2b[548]="138"
d2b[549]="139"
d2b[550]="140"
d2b[551]="141"
d2b[552]="142"
d2b[553]="143"
d2b[554]="144"
d2b[555]="145"
d2b[556]="146"
d2b[557]="147"
d2b[558]="148"
d2b[559]="149"
d2b[560]="150"
d2b[561]="151"
d2b[562]="152"
d2b[563]="153"
d2b[564]="154"
d2b[565]="155"
d2b[566]="156"
d2b[567]="157"
d2b[568]="158"
d2b[569]="159"
d2b[570]="160"
d2b[571]="161"
d2b[572]="162"
d2b[573]="163"
d2b[574]="164"
d2b[575]="165"
d2b[576]="166"
d2b[577]="167"
d2b[578]="168"
d2b[579]="169"
d2b[580]="170"
d2b[581]="171"
d2b[582]="172"
d2b[583]="173"
d2b[584]="174"
d2b[585]="175"
d2b[586]="176"
d2b[587]="177"
d2b[588]="178"
d2b[589]="179"
d2b[590]="180"
d2b[591]="181"
d2b[592]="182"
d2b[593]="183"
d2b[594]="184"
d2b[595]="185"
d2b[596]="186"
d2b[597]="187"
d2b[598]="188"
d2b[599]="189"
d2b[600]="190"
d2b[601]="191"
d2b[602]="192"
d2b[603]="-"
d2b[604]="-"
d2b[605]="-"
d2b[606]="-"
d2b[607]="193"
d2b[608]="194"
d2b[609]="195"
d2b[610]="196"
d2b[611]="197"
d2b[612]="198"
d2b[613]="199"
d2b[614]="200"
d2b[615]="201"
d2b[616]="202"
d2b[617]="203"
d2b[618]="204"
d2b[619]="205"
d2b[620]="206"
d2b[621]="207"
d2b[622]="208"
d2b[623]="209"
d2b[624]="210"
d2b[625]="211"
d2b[626]="212"
d2b[627]="213"
d2b[628]="214"
d2b[629]="215"
d2b[630]="216"
d2b[631]="217"
d2b[632]="218"
d2b[633]="219"
d2b[634]="220"
d2b[635]="221"
d2b[636]="222"
d2b[637]="223"
d2b[638]="224"
d2b[639]="225"
d2b[640]="226"
d2b[641]="227"
d2b[642]="228"
d2b[643]="229"
d2b[644]="230"
d2b[645]="231"
d2b[646]="232"
d2b[647]="233"
d2b[648]="234"
d2b[649]="235"
d2b[650]="236"
d2b[651]="237"
d2b[652]="238"
d2b[653]="239"
d2b[654]="240"
d2b[655]="241"
d2b[656]="242"
d2b[657]="243"
d2b[658]="244"
d2b[659]="245"
d2b[660]="246"
d2b[661]="247"
d2b[662]="248"
d2b[663]="249"
d2b[664]="250"
d2b[665]="251"
d2b[666]="252"
d2b[667]="253"
d2b[668]="254"
d2b[669]="255"
d2b[670]="256"
d2b[671]="257"
d2b[672]="258"
d2b[673]="259"
d2b[674]="260"
d2b[675]="261"
d2b[676]="262"
d2b[677]="263"
d2b[678]="264"
d2b[679]="265"
d2b[680]="266"
d2b[681]="267"
d2b[682]="268"
d2b[683]="269"
d2b[684]="270"
d2b[685]="271"
d2b[686]="272"
d2b[687]="273"
d2b[688]="274"
d2b[689]="275"
d2b[690]="276"
d2b[691]="277"
d2b[692]="278"
d2b[693]="279"
d2b[694]="280"
d2b[695]="281"
d2b[696]="282"
d2b[697]="283"
d2b[698]="284"
d2b[699]="285"
d2b[700]="286"
d2b[701]="287"
d2b[702]="288"
d2b[703]="289"
d2b[704]="290"
d2b[705]="291"
d2b[706]="292"
d2b[707]="293"
d2b[708]="294"
d2b[709]="295"
d2b[710]="296"
d2b[711]="297"
d2b[712]="298"
d2b[713]="299"
d2b[714]="300"
d2b[715]="301"
d2b[716]="302"
d2b[717]="303"
d2b[718]="304"
d2b[719]="305"
d2b[720]="306"
d2b[721]="307"
d2b[722]="308"
d2b[723]="309"
d2b[724]="310"
d2b[725]="311"
d2b[726]="312"
d2b[727]="313"
d2b[728]="314"
d2b[729]="315"
d2b[730]="316"
d2b[731]="317"
d2b[732]="318"
d2b[733]="319"
d2b[734]="320"
d2b[735]="321"
d2b[736]="322"
d2b[737]="323"
d2b[738]="324"
d2b[739]="325"
d2b[740]="326"
d2b[741]="327"
d2b[742]="328"
d2b[743]="329"
d2b[744]="330"
d2b[745]="331"
d2b[746]="332"
d2b[747]="333"
d2b[748]="334"
d2b[749]="335"
d2b[750]="336"
d2b[751]="337"
d2b[752]="338"
d2b[753]="339"
d2b[754]="340"
d2b[755]="341"
d2b[756]="342"
d2b[757]="343"
d2b[758]="344"
d2b[759]="345"
d2b[760]="346"
d2b[761]="347"
d2b[762]="348"
d2b[763]="349"
d2b[764]="350"
d2b[765]="351"
d2b[766]="352"
d2b[767]="353"
d2b[768]="354"
d2b[769]="355"
d2b[770]="356"
d2b[771]="357"
d2b[772]="358"
d2b[773]="359"
d2b[774]="360"
d2b[775]="361"
d2b[776]="362"
d2b[777]="363"
d2b[778]="364"
d2b[779]="365"
d2b[780]="366"
d2b[781]="367"
d2b[782]="368"
d2b[783]="369"
d2b[784]="370"
d2b[785]="371"
d2b[786]="372"
d2b[787]="373"
d2b[788]="374"
d2b[789]="375"
d2b[790]="376"
d2b[791]="377"
d2b[792]="378"
d2b[793]="379"
d2b[794]="380"
for i,v in ipairs(d2b)
    do
      b2d[v]=i
    end
local cap={}
local i=1
cap[1]={}
cap[1].nome="Le Mille ed una Notti/Continuazione della Storia degli Uccelli della Montagna di Kaf"
cap[1].titolo="Continuazione della Storia degli Uccelli della Montagna di Kaf"
cap[1].from=15
cap[1].to=17
cap[1].delta="14"
cap[2]={}
cap[2].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Canestro"
cap[2].titolo="Storia del Canestro"
cap[2].from=18
cap[2].to=68
cap[2].delta="14"
cap[3]={}
cap[3].nome="Le Mille ed una Notti/Il Paradiso di Schedad"
cap[3].titolo="Il Paradiso di Schedad"
cap[3].from=69
cap[3].to=73
cap[3].delta="14"
cap[4]={}
cap[4].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Azem e della regina dei Geni"
cap[4].titolo="Storia d'Azem e della regina dei Geni"
cap[4].from=74
cap[4].to=108
cap[4].delta="14"
cap[5]={}
cap[5].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Sultano dello Yemen e de' suoi tre Figliuoli"
cap[5].titolo="Storia del Sultano dello Yemen e de' suoi tre Figliuoli"
cap[5].from=109
cap[5].to=113
cap[5].delta="14"
cap[6]={}
cap[6].nome="Le Mille ed una Notti/Storia dei Tre Avventurieri e del Sultano"
cap[6].titolo="Storia dei Tre Avventurieri e del Sultano"
cap[6].from=114
cap[6].to=121
cap[6].delta="14"
cap[7]={}
cap[7].nome="Le Mille ed una Notti/Avventure del Sultano dopo la sua abdicazione"
cap[7].titolo="Avventure del Sultano dopo la sua abdicazione"
cap[7].from=122
cap[7].to=122
cap[7].delta="14"
cap[8]={}
cap[8].nome="Le Mille ed una Notti/Avventure di Mohammed Sultano del Cairo"
cap[8].titolo="Avventure di Mohammed Sultano del Cairo"
cap[8].from=123
cap[8].to=129
cap[8].delta="14"
cap[9]={}
cap[9].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'un Pazzo"
cap[9].titolo="Storia d'un Pazzo"
cap[9].from=130
cap[9].to=138
cap[9].delta="14"
cap[10]={}
cap[10].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Saggio Solitario e del suo Allievo, raccontata al sultano da un altro pazzo"
cap[10].titolo="Storia del Saggio Solitario e del suo Allievo, raccontata al sultano da un altro pazzo"
cap[10].from=139
cap[10].to=154
cap[10].delta="14"
cap[11]={}
cap[11].nome="Le Mille ed una Notti/Storia delle Tre Sorelle e della Sultana loro Madre"
cap[11].titolo="Storia delle Tre Sorelle e della Sultana loro Madre"
cap[11].from=155
cap[11].to=173
cap[11].delta="14"
cap[12]={}
cap[12].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'un Pescatore divenuto visir e della Principessa Kut-al-Kolob"
cap[12].titolo="Storia d'un Pescatore divenuto visir e della Principessa Kut-al-Kolob"
cap[12].from=174
cap[12].to=184
cap[12].delta="14"
cap[13]={}
cap[13].nome="Le Mille ed una Notti/Il Sultano e il viaggiatore Mahmud-al-Yemen"
cap[13].titolo="Il Sultano e il viaggiatore Mahmud-al-Yemen"
cap[13].from=185
cap[13].to=185
cap[13].delta="14"
cap[14]={}
cap[14].nome="Le Mille ed una Notti/Storia dei Tre Principi e dell'Uccello Incantato"
cap[14].titolo="Storia dei Tre Principi e dell'Uccello Incantato"
cap[14].from=186
cap[14].to=191
cap[14].delta="14"
cap[15]={}
cap[15].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'un Sultano dello Yemen e de' suoi tre Figliuoli"
cap[15].titolo="Storia d'un Sultano dello Yemen e de' suoi tre Figliuoli"
cap[15].from=192
cap[15].to=203
cap[15].delta="14"
cap[16]={}
cap[16].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Sultano di Hind"
cap[16].titolo="Storia del Sultano di Hind"
cap[16].from=204
cap[16].to=217
cap[16].delta="14"
cap[17]={}
cap[17].nome="Le Mille ed una Notti/Il Figlio del Pescatore"
cap[17].titolo="Il Figlio del Pescatore"
cap[17].from=218
cap[17].to=221
cap[17].delta="18"
cap[18]={}
cap[18].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Abu-Niut e di Abu-Niutin, ossia l'Uomo Benefico e l'Ingannatore"
cap[18].titolo="Storia di Abu-Niut e di Abu-Niutin, ossia l'Uomo Benefico e l'Ingannatore"
cap[18].from=222
cap[18].to=229
cap[18].delta="18"
cap[19]={}
cap[19].nome="Le Mille ed una Notti/Avventure d'un Cortigiano"
cap[19].titolo="Avventure d'un Cortigiano"
cap[19].from=230
cap[19].to=235
cap[19].delta="18"
cap[20]={}
cap[20].nome="Le Mille ed una Notti/Gli Amanti di Siria o l'Eroina"
cap[20].titolo="Gli Amanti di Siria o l'Eroina"
cap[20].from=236
cap[20].to=245
cap[20].delta="18"
cap[21]={}
cap[21].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Ins-al-Vugiud e di Vird-al-Ikmam, figlia d'Ibrahim, Visir del sultano Sciamikh"
cap[21].titolo="Storia d'Ins-al-Vugiud e di Vird-al-Ikmam, figlia d'Ibrahim, Visir del sultano Sciamikh"
cap[21].from=246
cap[21].to=255
cap[21].delta="18"
cap[22]={}
cap[22].nome="Le Mille ed una Notti/Avventure della bella Haifa, figlia di Mirgyhane, sultano di Hind, e di Gioseffo, figlio di Sahul, Sultano di Sind"
cap[22].titolo="Avventure della bella Haifa, figlia di Mirgyhane, sultano di Hind, e di Gioseffo, figlio di Sahul, Sultano di Sind"
cap[22].from=256
cap[22].to=264
cap[22].delta="18"
cap[23]={}
cap[23].nome="Le Mille ed una Notti/Avventure di tre Principi figliuoli del sultano della China"
cap[23].titolo="Avventure di tre Principi figliuoli del sultano della China"
cap[23].from=265
cap[23].to=270
cap[23].delta="18"
cap[24]={}
cap[24].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Buon Visir ingiustamente carcerato"
cap[24].titolo="Storia del Buon Visir ingiustamente carcerato"
cap[24].from=271
cap[24].to=274
cap[24].delta="18"
cap[25]={}
cap[25].nome="Le Mille ed una Notti/Storia della Dama del Cairo e de' Quattro suoi Cicisbei"
cap[25].titolo="Storia della Dama del Cairo e de' Quattro suoi Cicisbei"
cap[25].from=275
cap[25].to=278
cap[25].delta="18"
cap[26]={}
cap[26].nome="Le Mille ed una Notti/Storia raccontata dal Cadì"
cap[26].titolo="Storia raccontata dal Cadì"
cap[26].from=279
cap[26].to=282
cap[26].delta="18"
cap[27]={}
cap[27].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Mercadante, di sua figlia e del Principe d'Irak"
cap[27].titolo="Storia del Mercadante, di sua figlia e del Principe d'Irak"
cap[27].from=283
cap[27].to=285
cap[27].delta="18"
cap[28]={}
cap[28].nome="Le Mille ed una Notti/Avventure del Cadì e di sua moglie"
cap[28].titolo="Avventure del Cadì e di sua moglie"
cap[28].from=286
cap[28].to=294
cap[28].delta="18"
cap[29]={}
cap[29].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Sultano narrata da lui stesso"
cap[29].titolo="Storia del Sultano narrata da lui stesso"
cap[29].from=295
cap[29].to=297
cap[29].delta="18"
cap[30]={}
cap[30].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Alisciar e di Smeraldina"
cap[30].titolo="Storia d'Alisciar e di Smeraldina"
cap[30].from=298
cap[30].to=315
cap[30].delta="18"
cap[31]={}
cap[31].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Sittal-Badur e d'Ibn-al-Mansur"
cap[31].titolo="Storia di Sittal-Badur e d'Ibn-al-Mansur"
cap[31].from=316
cap[31].to=326
cap[31].delta="18"
cap[32]={}
cap[32].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Alì il Gioielliere, e di suo figlio Hassan"
cap[32].titolo="Storia d'Alì il Gioielliere, e di suo figlio Hassan"
cap[32].from=327
cap[32].to=334
cap[32].delta="18"
cap[33]={}
cap[33].nome="Le Mille ed una Notti/Teveddud, ossia la Dotta Schiava"
cap[33].titolo="Teveddud, ossia la Dotta Schiava"
cap[33].from=335
cap[33].to=370
cap[33].delta="18"
cap[34]={}
cap[34].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Giamaspe e della regina de' Serpenti"
cap[34].titolo="Storia di Giamaspe e della regina de' Serpenti"
cap[34].from=371
cap[34].to=410
cap[34].delta="18"
cap[35]={}
cap[35].nome="Le Mille ed una Notti/Continuazione della Storia di Giamaspe e della regina de' Serpenti"
cap[35].titolo="Continuazione della Storia di Giamaspe e della regina de' Serpenti"
cap[35].from=411
cap[35].to=454
cap[35].delta="410"
cap[36]={}
cap[36].nome="Le Mille ed una Notti/La Città di Bronzo"
cap[36].titolo="La Città di Bronzo"
cap[36].from=455
cap[36].to=473
cap[36].delta="410"
cap[37]={}
cap[37].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Giuder"
cap[37].titolo="Storia di Giuder"
cap[37].from=474
cap[37].to=493
cap[37].delta="410"
cap[38]={}
cap[38].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Agib e di Gharib"
cap[38].titolo="Storia di Agib e di Gharib"
cap[38].from=494
cap[38].to=566
cap[38].delta="410"
cap[39]={}
cap[39].nome="Le Mille ed una Notti/Storia delle astuzie di Delileh e di sua figlia Zeineb"
cap[39].titolo="Storia delle astuzie di Delileh e di sua figlia Zeineb"
cap[39].from=567
cap[39].to=610
cap[39].delta="410"
cap[40]={}
cap[40].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Pescatore Califfo e del Califfo Pescatore"
cap[40].titolo="Storia del Pescatore Califfo e del Califfo Pescatore"
cap[40].from=611
cap[40].to=629
cap[40].delta="414"
cap[41]={}
cap[41].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Mesrur e della sua diletta Zein-al-Mevassif"
cap[41].titolo="Storia di Mesrur e della sua diletta Zein-al-Mevassif"
cap[41].from=630
cap[41].to=646
cap[41].delta="414"
cap[42]={}
cap[42].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Re Gilia, del visir Scimas, e de' loro figliuoli"
cap[42].titolo="Storia del Re Gilia, del visir Scimas, e de' loro figliuoli"
cap[42].from=647
cap[42].to=687
cap[42].delta="414"
cap[43]={}
cap[43].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Abukar e d'Abussir"
cap[43].titolo="Storia d'Abukar e d'Abussir"
cap[43].from=688
cap[43].to=700
cap[43].delta="414"
cap[44]={}
cap[44].nome="Le Mille ed una Notti/Storia del Mercante di Omman"
cap[44].titolo="Storia del Mercante di Omman"
cap[44].from=701
cap[44].to=712
cap[44].delta="414"
cap[45]={}
cap[45].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Ibrahim, figliuolo di Khasib, e di Gemileh, Figliuola di Abuleis"
cap[45].titolo="Storia d'Ibrahim, figliuolo di Khasib, e di Gemileh, Figliuola di Abuleis"
cap[45].from=713
cap[45].to=725
cap[45].delta="414"
cap[46]={}
cap[46].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Kamar-al-Zeman e della Moglie del Gioielliere"
cap[46].titolo="Storia di Kamar-al-Zeman e della Moglie del Gioielliere"
cap[46].from=726
cap[46].to=747
cap[46].delta="414"
cap[47]={}
cap[47].nome="Le Mille ed una Notti/Storia d'Abdallah, Figliuolo di Fazl, e de' suoi Fratelli"
cap[47].titolo="Storia d'Abdallah, Figliuolo di Fazl, e de' suoi Fratelli"
cap[47].from=748
cap[47].to=768
cap[47].delta="414"
cap[48]={}
cap[48].nome="Le Mille ed una Notti/Storia di Maruf"
cap[48].titolo="Storia di Maruf"
cap[48].from=769
cap[48].to=791
cap[48].delta="414"
cap[49]={}
cap[49].nome="Le Mille ed una Notti/Conclusione delle Mille ed una Notti"
cap[49].titolo="Conclusione delle Mille ed una Notti"
cap[49].from=792
cap[49].to=794
cap[49].delta="414"
local indexData={}
indexData.autore="Anonimo"
indexData.nomepagina="Le Mille ed una Notti"
indexData.titolo=""
indexData.anno="1852"
indexData.editore="Giacomo Antonelli e C."
indexData.citta="Livorno"
indexData.progetto="Letteratura"
indexData.traduttore="Antoine Galland/Eugène Destains/Antonio Francesco Falconetti"
indexData.curatore=""
indexData.fonte=""
local infodata={}
pagine.d2b=d2b
pagine.b2d=b2d
pagine.cap=cap
pagine.indexData=indexData
return pagine
--[[{"1":"-","2":"-","3":"-","4":"-","5":"-","6":"-","7":"-","8":"-","9":"-","10":"-","11":"-","12":"-","13":"frontespizio","14":"-","15":"1","16":"2","17":"3","18":"4","19":"5","20":"6","21":"7","22":"8","23":"9","24":"10","25":"11","26":"12","27":"13","28":"14","29":"15","30":"16","31":"17","32":"18","33":"19","34":"20","35":"21","36":"22","37":"23","38":"24","39":"25","40":"26","41":"27","42":"28","43":"29","44":"30","45":"31","46":"32","47":"33","48":"34","49":"35","50":"36","51":"37","52":"38","53":"39","54":"40","55":"41","56":"42","57":"43","58":"44","59":"45","60":"46","61":"47","62":"48","63":"49","64":"50","65":"51","66":"52","67":"53","68":"54","69":"55","70":"56","71":"57","72":"58","73":"59","74":"60","75":"61","76":"62","77":"63","78":"64","79":"65","80":"66","81":"67","82":"68","83":"69","84":"70","85":"71","86":"72","87":"73","88":"74","89":"75","90":"76","91":"77","92":"78","93":"79","94":"80","95":"81","96":"82","97":"83","98":"84","99":"85","100":"86","101":"87","102":"88","103":"89","104":"90","105":"91","106":"92","107":"93","108":"94","109":"95","110":"96","111":"97","112":"98","113":"99","114":"100","115":"101","116":"102","117":"103","118":"104","119":"105","120":"106","121":"107","122":"108","123":"109","124":"110","125":"111","126":"112","127":"113","128":"114","129":"115","130":"116","131":"117","132":"118","133":"119","134":"120","135":"121","136":"122","137":"123","138":"124","139":"125","140":"126","141":"127","142":"128","143":"129","144":"130","145":"131","146":"132","147":"133","148":"134","149":"135","150":"136","151":"137","152":"138","153":"139","154":"140","155":"141","156":"142","157":"143","158":"144","159":"145","160":"146","161":"147","162":"148","163":"149","164":"150","165":"151","166":"152","167":"153","168":"154","169":"155","170":"156","171":"157","172":"158","173":"159","174":"160","175":"161","176":"162","177":"163","178":"164","179":"165","180":"166","181":"167","182":"168","183":"169","184":"170","185":"171","186":"172","187":"173","188":"174","189":"175","190":"176","191":"177","192":"178","193":"179","194":"180","195":"181","196":"182","197":"183","198":"184","199":"185","200":"186","201":"187","202":"188","203":"189","204":"190","205":"191","206":"192","207":"-","208":"-","209":"-","210":"-","211":"193","212":"194","213":"195","214":"196","215":"197","216":"198","217":"199","218":"200","219":"201","220":"202","221":"203","222":"204","223":"205","224":"206","225":"207","226":"208","227":"209","228":"210","229":"211","230":"212","231":"213","232":"214","233":"215","234":"216","235":"217","236":"218","237":"219","238":"220","239":"221","240":"222","241":"223","242":"224","243":"225","244":"226","245":"227","246":"228","247":"229","248":"230","249":"231","250":"232","251":"233","252":"234","253":"235","254":"236","255":"237","256":"238","257":"239","258":"240","259":"241","260":"242","261":"243","262":"244","263":"245","264":"246","265":"247","266":"248","267":"249","268":"250","269":"251","270":"252","271":"253","272":"254","273":"255","274":"256","275":"257","276":"258","277":"259","278":"260","279":"261","280":"262","281":"263","282":"264","283":"265","284":"266","285":"267","286":"268","287":"269","288":"270","289":"271","290":"272","291":"273","292":"274","293":"275","294":"276","295":"277","296":"278","297":"279","298":"280","299":"281","300":"282","301":"283","302":"284","303":"285","304":"286","305":"287","306":"288","307":"289","308":"290","309":"291","310":"292","311":"293","312":"294","313":"295","314":"296","315":"297","316":"298","317":"299","318":"300","319":"301","320":"302","321":"303","322":"304","323":"305","324":"306","325":"307","326":"308","327":"309","328":"310","329":"311","330":"312","331":"313","332":"314","333":"315","334":"316","335":"317","336":"318","337":"319","338":"320","339":"321","340":"322","341":"323","342":"324","343":"325","344":"326","345":"327","346":"328","347":"329","348":"330","349":"331","350":"332","351":"333","352":"334","353":"335","354":"336","355":"337","356":"338","357":"339","358":"340","359":"341","360":"342","361":"343","362":"344","363":"345","364":"346","365":"347","366":"348","367":"349","368":"350","369":"351","370":"352","371":"353","372":"354","373":"355","374":"356","375":"357","376":"358","377":"359","378":"360","379":"361","380":"362","381":"363","382":"364","383":"365","384":"366","385":"367","386":"368","387":"369","388":"370","389":"371","390":"372","391":"373","392":"374","393":"375","394":"376","395":"377","396":"378","397":"379","398":"380","399":"381","400":"382","401":"383","402":"384","403":"-","404":"-","405":"-","406":"-","407":"-","408":"-","409":"frontespizio","410":"-","411":"1","412":"2","413":"3","414":"4","415":"5","416":"6","417":"7","418":"8","419":"9","420":"10","421":"11","422":"12","423":"13","424":"14","425":"15","426":"16","427":"17","428":"18","429":"19","430":"20","431":"21","432":"22","433":"23","434":"24","435":"25","436":"26","437":"27","438":"28","439":"29","440":"30","441":"31","442":"32","443":"33","444":"34","445":"35","446":"36","447":"37","448":"38","449":"39","450":"40","451":"41","452":"42","453":"43","454":"44","455":"45","456":"46","457":"47","458":"48","459":"49","460":"50","461":"51","462":"52","463":"53","464":"54","465":"55","466":"56","467":"57","468":"58","469":"59","470":"60","471":"61","472":"62","473":"63","474":"64","475":"65","476":"66","477":"67","478":"68","479":"69","480":"70","481":"71","482":"72","483":"73","484":"74","485":"75","486":"76","487":"77","488":"78","489":"79","490":"80","491":"81","492":"82","493":"83","494":"84","495":"85","496":"86","497":"87","498":"88","499":"89","500":"90","501":"91","502":"92","503":"93","504":"94","505":"95","506":"96","507":"97","508":"98","509":"99","510":"100","511":"101","512":"102","513":"103","514":"104","515":"105","516":"106","517":"107","518":"108","519":"109","520":"110","521":"111","522":"112","523":"113","524":"114","525":"115","526":"116","527":"117","528":"118","529":"119","530":"120","531":"121","532":"122","533":"123","534":"124","535":"125","536":"126","537":"127","538":"128","539":"129","540":"130","541":"131","542":"132","543":"133","544":"134","545":"135","546":"136","547":"137","548":"138","549":"139","550":"140","551":"141","552":"142","553":"143","554":"144","555":"145","556":"146","557":"147","558":"148","559":"149","560":"150","561":"151","562":"152","563":"153","564":"154","565":"155","566":"156","567":"157","568":"158","569":"159","570":"160","571":"161","572":"162","573":"163","574":"164","575":"165","576":"166","577":"167","578":"168","579":"169","580":"170","581":"171","582":"172","583":"173","584":"174","585":"175","586":"176","587":"177","588":"178","589":"179","590":"180","591":"181","592":"182","593":"183","594":"184","595":"185","596":"186","597":"187","598":"188","599":"189","600":"190","601":"191","602":"192","603":"-","604":"-","605":"-","606":"-","607":"193","608":"194","609":"195","610":"196","611":"197","612":"198","613":"199","614":"200","615":"201","616":"202","617":"203","618":"204","619":"205","620":"206","621":"207","622":"208","623":"209","624":"210","625":"211","626":"212","627":"213","628":"214","629":"215","630":"216","631":"217","632":"218","633":"219","634":"220","635":"221","636":"222","637":"223","638":"224","639":"225","640":"226","641":"227","642":"228","643":"229","644":"230","645":"231","646":"232","647":"233","648":"234","649":"235","650":"236","651":"237","652":"238","653":"239","654":"240","655":"241","656":"242","657":"243","658":"244","659":"245","660":"246","661":"247","662":"248","663":"249","664":"250","665":"251","666":"252","667":"253","668":"254","669":"255","670":"256","671":"257","672":"258","673":"259","674":"260","675":"261","676":"262","677":"263","678":"264","679":"265","680":"266","681":"267","682":"268","683":"269","684":"270","685":"271","686":"272","687":"273","688":"274","689":"275","690":"276","691":"277","692":"278","693":"279","694":"280","695":"281","696":"282","697":"283","698":"284","699":"285","700":"286","701":"287","702":"288","703":"289","704":"290","705":"291","706":"292","707":"293","708":"294","709":"295","710":"296","711":"297","712":"298","713":"299","714":"300","715":"301","716":"302","717":"303","718":"304","719":"305","720":"306","721":"307","722":"308","723":"309","724":"310","725":"311","726":"312","727":"313","728":"314","729":"315","730":"316","731":"317","732":"318","733":"319","734":"320","735":"321","736":"322","737":"323","738":"324","739":"325","740":"326","741":"327","742":"328","743":"329","744":"330","745":"331","746":"332","747":"333","748":"334","749":"335","750":"336","751":"337","752":"338","753":"339","754":"340","755":"341","756":"342","757":"343","758":"344","759":"345","760":"346","761":"347","762":"348","763":"349","764":"350","765":"351","766":"352","767":"353","768":"354","769":"355","770":"356","771":"357","772":"358","773":"359","774":"360","775":"361","776":"362","777":"363","778":"364","779":"365","780":"366","781":"367","782":"368","783":"369","784":"370","785":"371","786":"372","787":"373","788":"374","789":"375","790":"376","791":"377","792":"378","793":"379"}]]