Modulo:Dati/Tragedie di Euripide (Romagnoli) IV.djvu

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

La documentazione per questo modulo può essere creata in Modulo:Dati/Tragedie di Euripide (Romagnoli) IV.djvu/man

local d2b = {}
local b2d = {}
local pagine = {}
d2b[1]="-"
d2b[2]="-"
d2b[3]="-"
d2b[4]="1"
d2b[5]="2"
d2b[6]="3"
d2b[7]="4"
d2b[8]="5"
d2b[9]="6"
d2b[10]="7"
d2b[11]="8"
d2b[12]="9"
d2b[13]="10"
d2b[14]="11"
d2b[15]="12"
d2b[16]="13"
d2b[17]="14"
d2b[18]="15"
d2b[19]="16"
d2b[20]="17"
d2b[21]="18"
d2b[22]="19"
d2b[23]="20"
d2b[24]="21"
d2b[25]="22"
d2b[26]="23"
d2b[27]="24"
d2b[28]="25"
d2b[29]="26"
d2b[30]="27"
d2b[31]="28"
d2b[32]="29"
d2b[33]="30"
d2b[34]="31"
d2b[35]="32"
d2b[36]="33"
d2b[37]="34"
d2b[38]="35"
d2b[39]="36"
d2b[40]="37"
d2b[41]="38"
d2b[42]="39"
d2b[43]="40"
d2b[44]="41"
d2b[45]="42"
d2b[46]="43"
d2b[47]="44"
d2b[48]="45"
d2b[49]="46"
d2b[50]="47"
d2b[51]="48"
d2b[52]="49"
d2b[53]="50"
d2b[54]="51"
d2b[55]="52"
d2b[56]="53"
d2b[57]="54"
d2b[58]="55"
d2b[59]="56"
d2b[60]="57"
d2b[61]="58"
d2b[62]="59"
d2b[63]="60"
d2b[64]="61"
d2b[65]="62"
d2b[66]="63"
d2b[67]="64"
d2b[68]="65"
d2b[69]="66"
d2b[70]="67"
d2b[71]="68"
d2b[72]="69"
d2b[73]="70"
d2b[74]="71"
d2b[75]="72"
d2b[76]="73"
d2b[77]="74"
d2b[78]="75"
d2b[79]="76"
d2b[80]="77"
d2b[81]="78"
d2b[82]="79"
d2b[83]="80"
d2b[84]="81"
d2b[85]="82"
d2b[86]="83"
d2b[87]="84"
d2b[88]="85"
d2b[89]="86"
d2b[90]="87"
d2b[91]="88"
d2b[92]="89"
d2b[93]="90"
d2b[94]="91"
d2b[95]="92"
d2b[96]="93"
d2b[97]="94"
d2b[98]="95"
d2b[99]="96"
d2b[100]="97"
d2b[101]="98"
d2b[102]="99"
d2b[103]="100"
d2b[104]="101"
d2b[105]="102"
d2b[106]="103"
d2b[107]="104"
d2b[108]="105"
d2b[109]="106"
d2b[110]="107"
d2b[111]="108"
d2b[112]="109"
d2b[113]="110"
d2b[114]="111"
d2b[115]="112"
d2b[116]="113"
d2b[117]="114"
d2b[118]="115"
d2b[119]="116"
d2b[120]="117"
d2b[121]="118"
d2b[122]="119"
d2b[123]="120"
d2b[124]="121"
d2b[125]="122"
d2b[126]="123"
d2b[127]="124"
d2b[128]="125"
d2b[129]="126"
d2b[130]="127"
d2b[131]="128"
d2b[132]="129"
d2b[133]="130"
d2b[134]="131"
d2b[135]="132"
d2b[136]="133"
d2b[137]="134"
d2b[138]="135"
d2b[139]="136"
d2b[140]="137"
d2b[141]="138"
d2b[142]="139"
d2b[143]="140"
d2b[144]="141"
d2b[145]="142"
d2b[146]="143"
d2b[147]="144"
d2b[148]="145"
d2b[149]="146"
d2b[150]="147"
d2b[151]="148"
d2b[152]="149"
d2b[153]="150"
d2b[154]="151"
d2b[155]="152"
d2b[156]="153"
d2b[157]="154"
d2b[158]="155"
d2b[159]="156"
d2b[160]="157"
d2b[161]="158"
d2b[162]="159"
d2b[163]="160"
d2b[164]="161"
d2b[165]="162"
d2b[166]="163"
d2b[167]="164"
d2b[168]="165"
d2b[169]="166"
d2b[170]="167"
d2b[171]="168"
d2b[172]="169"
d2b[173]="170"
d2b[174]="171"
d2b[175]="172"
d2b[176]="173"
d2b[177]="174"
d2b[178]="175"
d2b[179]="176"
d2b[180]="177"
d2b[181]="178"
d2b[182]="179"
d2b[183]="180"
d2b[184]="181"
d2b[185]="182"
d2b[186]="183"
d2b[187]="184"
d2b[188]="185"
d2b[189]="186"
d2b[190]="187"
d2b[191]="188"
d2b[192]="189"
d2b[193]="190"
d2b[194]="191"
d2b[195]="192"
d2b[196]="193"
d2b[197]="194"
d2b[198]="195"
d2b[199]="196"
d2b[200]="197"
d2b[201]="198"
d2b[202]="199"
d2b[203]="200"
d2b[204]="201"
d2b[205]="202"
d2b[206]="203"
d2b[207]="204"
d2b[208]="205"
d2b[209]="206"
d2b[210]="207"
d2b[211]="208"
d2b[212]="209"
d2b[213]="210"
d2b[214]="211"
d2b[215]="212"
d2b[216]="213"
d2b[217]="214"
d2b[218]="215"
d2b[219]="216"
d2b[220]="217"
d2b[221]="218"
d2b[222]="219"
d2b[223]="220"
d2b[224]="221"
d2b[225]="222"
d2b[226]="223"
d2b[227]="224"
d2b[228]="225"
d2b[229]="226"
d2b[230]="227"
d2b[231]="228"
d2b[232]="229"
d2b[233]="230"
d2b[234]="231"
d2b[235]="232"
d2b[236]="233"
d2b[237]="234"
d2b[238]="235"
d2b[239]="236"
d2b[240]="237"
d2b[241]="238"
d2b[242]="239"
d2b[243]="240"
d2b[244]="241"
d2b[245]="242"
d2b[246]="243"
d2b[247]="244"
d2b[248]="245"
d2b[249]="246"
d2b[250]="247"
d2b[251]="248"
d2b[252]="249"
d2b[253]="250"
d2b[254]="251"
d2b[255]="252"
d2b[256]="253"
d2b[257]="254"
d2b[258]="255"
d2b[259]="256"
d2b[260]="257"
d2b[261]="258"
d2b[262]="259"
d2b[263]="260"
d2b[264]="261"
d2b[265]="262"
d2b[266]="263"
d2b[267]="264"
d2b[268]="265"
d2b[269]="266"
d2b[270]="267"
d2b[271]="268"
d2b[272]="269"
d2b[273]="270"
d2b[274]="271"
d2b[275]="272"
d2b[276]="273"
d2b[277]="274"
d2b[278]="275"
d2b[279]="276"
d2b[280]="277"
d2b[281]="278"
d2b[282]="279"
d2b[283]="280"
d2b[284]="281"
d2b[285]="282"
d2b[286]="283"
d2b[287]="284"
d2b[288]="285"
d2b[289]="286"
d2b[290]="287"
d2b[291]="288"
d2b[292]="289"
d2b[293]="290"
d2b[294]="291"
d2b[295]="292"
d2b[296]="293"
d2b[297]="294"
d2b[298]="295"
d2b[299]="296"
d2b[300]="297"
d2b[301]="298"
d2b[302]="299"
d2b[303]="300"
d2b[304]="301"
d2b[305]="302"
d2b[306]="303"
d2b[307]="304"
d2b[308]="305"
d2b[309]="306"
d2b[310]="307"
d2b[311]="308"
d2b[312]="309"
d2b[313]="310"
d2b[314]="311"
d2b[315]="312"
d2b[316]="313"
d2b[317]="314"
d2b[318]="315"
d2b[319]="316"
d2b[320]="317"
d2b[321]="318"
d2b[322]="319"
d2b[323]="320"
d2b[324]="321"
d2b[325]="322"
d2b[326]="323"
for i,v in ipairs(d2b)
    do
      b2d[v]=i
    end
local cap={}
local i=1
cap[1]={}
cap[1].nome="Eraclidi"
cap[1].titolo="Eraclidi"
cap[1].from=4
cap[1].to=5
cap[1].delta="3"
cap[2]={}
cap[2].nome="Eraclidi/Introduzione"
cap[2].titolo="Introduzione"
cap[2].from=6
cap[2].to=12
cap[2].delta="3"
cap[3]={}
cap[3].nome="Eraclidi/Personaggi"
cap[3].titolo="Personaggi"
cap[3].from=13
cap[3].to=13
cap[3].delta="3"
cap[4]={}
cap[4].nome="Eraclidi/Prologo"
cap[4].titolo="Prologo"
cap[4].from=14
cap[4].to=33
cap[4].delta="3"
cap[5]={}
cap[5].nome="Eraclidi/Parodo"
cap[5].titolo="Parodo"
cap[5].from=34
cap[5].to=35
cap[5].delta="3"
cap[6]={}
cap[6].nome="Eraclidi/Primo episodio"
cap[6].titolo="Primo episodio"
cap[6].from=36
cap[6].to=46
cap[6].delta="3"
cap[7]={}
cap[7].nome="Eraclidi/Primo stasimo"
cap[7].titolo="Primo stasimo"
cap[7].from=47
cap[7].to=48
cap[7].delta="3"
cap[8]={}
cap[8].nome="Eraclidi/Secondo episodio"
cap[8].titolo="Secondo episodio"
cap[8].from=49
cap[8].to=59
cap[8].delta="3"
cap[9]={}
cap[9].nome="Eraclidi/Secondo stasimo"
cap[9].titolo="Secondo stasimo"
cap[9].from=60
cap[9].to=61
cap[9].delta="3"
cap[10]={}
cap[10].nome="Eraclidi/Terzo episodio"
cap[10].titolo="Terzo episodio"
cap[10].from=62
cap[10].to=67
cap[10].delta="3"
cap[11]={}
cap[11].nome="Eraclidi/Terzo stasimo"
cap[11].titolo="Terzo stasimo"
cap[11].from=68
cap[11].to=69
cap[11].delta="3"
cap[12]={}
cap[12].nome="Eraclidi/Esodo"
cap[12].titolo="Esodo"
cap[12].from=70
cap[12].to=77
cap[12].delta="3"
cap[13]={}
cap[13].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)"
cap[13].titolo="Ifigenia in Aulide"
cap[13].from=78
cap[13].to=79
cap[13].delta="3"
cap[14]={}
cap[14].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Introduzione"
cap[14].titolo="Introduzione"
cap[14].from=80
cap[14].to=98
cap[14].delta="3"
cap[15]={}
cap[15].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Personaggi"
cap[15].titolo="Personaggi"
cap[15].from=99
cap[15].to=99
cap[15].delta="3"
cap[16]={}
cap[16].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Prologo"
cap[16].titolo="Prologo"
cap[16].from=100
cap[16].to=108
cap[16].delta="3"
cap[17]={}
cap[17].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Parodo"
cap[17].titolo="Parodo"
cap[17].from=109
cap[17].to=113
cap[17].delta="3"
cap[18]={}
cap[18].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Primo episodio"
cap[18].titolo="Primo episodio"
cap[18].from=114
cap[18].to=128
cap[18].delta="3"
cap[19]={}
cap[19].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Primo stasimo"
cap[19].titolo="Primo stasimo"
cap[19].from=129
cap[19].to=130
cap[19].delta="3"
cap[20]={}
cap[20].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Secondo episodio"
cap[20].titolo="Secondo episodio"
cap[20].from=131
cap[20].to=145
cap[20].delta="3"
cap[21]={}
cap[21].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Secondo stasimo"
cap[21].titolo="Secondo stasimo"
cap[21].from=146
cap[21].to=147
cap[21].delta="3"
cap[22]={}
cap[22].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Terzo episodio"
cap[22].titolo="Terzo episodio"
cap[22].from=148
cap[22].to=163
cap[22].delta="3"
cap[23]={}
cap[23].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Terzo stasimo"
cap[23].titolo="Terzo stasimo"
cap[23].from=164
cap[23].to=166
cap[23].delta="3"
cap[24]={}
cap[24].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Quarto episodio"
cap[24].titolo="Quarto episodio"
cap[24].from=167
cap[24].to=194
cap[24].delta="3"
cap[25]={}
cap[25].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Quarto stasimo"
cap[25].titolo="Quarto stasimo"
cap[25].from=195
cap[25].to=195
cap[25].delta="3"
cap[26]={}
cap[26].nome="Ifigenia in Aulide (Euripide - Romagnoli)/Esodo"
cap[26].titolo="Esodo"
cap[26].from=196
cap[26].to=201
cap[26].delta="3"
cap[27]={}
cap[27].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)"
cap[27].titolo="Ifigenia in Tauride"
cap[27].from=202
cap[27].to=203
cap[27].delta="3"
cap[28]={}
cap[28].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Introduzione"
cap[28].titolo="Introduzione"
cap[28].from=204
cap[28].to=218
cap[28].delta="3"
cap[29]={}
cap[29].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Personaggi"
cap[29].titolo="Personaggi"
cap[29].from=219
cap[29].to=219
cap[29].delta="3"
cap[30]={}
cap[30].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Prologo"
cap[30].titolo="Prologo"
cap[30].from=220
cap[30].to=226
cap[30].delta="3"
cap[31]={}
cap[31].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Parodo"
cap[31].titolo="Parodo"
cap[31].from=227
cap[31].to=231
cap[31].delta="3"
cap[32]={}
cap[32].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Primo episodio"
cap[32].titolo="Primo episodio"
cap[32].from=232
cap[32].to=239
cap[32].delta="3"
cap[33]={}
cap[33].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Primo stasimo"
cap[33].titolo="Primo stasimo"
cap[33].from=240
cap[33].to=242
cap[33].delta="3"
cap[34]={}
cap[34].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Secondo episodio"
cap[34].titolo="Secondo episodio"
cap[34].from=243
cap[34].to=288
cap[34].delta="3"
cap[35]={}
cap[35].nome="Ifigenia in Tauride (Euripide - Romagnoli)/Secondo stasimo"
cap[35].titolo="Secondo stasimo"
cap[35].from=289
cap[35].to=326
cap[35].delta="3"
local indexData={}
indexData.autore="Euripide"
indexData.nomepagina="Tragedie (Euripide - Romagnoli)"
indexData.titolo="Le Tragedie"
indexData.anno="1929"
indexData.editore="Zanichelli"
indexData.citta="Bologna"
indexData.progetto="Teatro"
indexData.traduttore="Ettore Romagnoli"
indexData.curatore=""
indexData.fonte="[http://www.opal.unito.it/psixsite/default.aspx Opal Torino]"
local infodata={}
pagine.d2b=d2b
pagine.b2d=b2d
pagine.cap=cap
pagine.indexData=indexData
return pagine
--[[{"1":"-","2":"-","3":"-","4":"1","5":"2","6":"3","7":"4","8":"5","9":"6","10":"7","11":"8","12":"9","13":"10","14":"11","15":"12","16":"13","17":"14","18":"15","19":"16","20":"17","21":"18","22":"19","23":"20","24":"21","25":"22","26":"23","27":"24","28":"25","29":"26","30":"27","31":"28","32":"29","33":"30","34":"31","35":"32","36":"33","37":"34","38":"35","39":"36","40":"37","41":"38","42":"39","43":"40","44":"41","45":"42","46":"43","47":"44","48":"45","49":"46","50":"47","51":"48","52":"49","53":"50","54":"51","55":"52","56":"53","57":"54","58":"55","59":"56","60":"57","61":"58","62":"59","63":"60","64":"61","65":"62","66":"63","67":"64","68":"65","69":"66","70":"67","71":"68","72":"69","73":"70","74":"71","75":"72","76":"73","77":"74","78":"75","79":"76","80":"77","81":"78","82":"79","83":"80","84":"81","85":"82","86":"83","87":"84","88":"85","89":"86","90":"87","91":"88","92":"89","93":"90","94":"91","95":"92","96":"93","97":"94","98":"95","99":"96","100":"97","101":"98","102":"99","103":"100","104":"101","105":"102","106":"103","107":"104","108":"105","109":"106","110":"107","111":"108","112":"109","113":"110","114":"111","115":"112","116":"113","117":"114","118":"115","119":"116","120":"117","121":"118","122":"119","123":"120","124":"121","125":"122","126":"123","127":"124","128":"125","129":"126","130":"127","131":"128","132":"129","133":"130","134":"131","135":"132","136":"133","137":"134","138":"135","139":"136","140":"137","141":"138","142":"139","143":"140","144":"141","145":"142","146":"143","147":"144","148":"145","149":"146","150":"147","151":"148","152":"149","153":"150","154":"151","155":"152","156":"153","157":"154","158":"155","159":"156","160":"157","161":"158","162":"159","163":"160","164":"161","165":"162","166":"163","167":"164","168":"165","169":"166","170":"167","171":"168","172":"169","173":"170","174":"171","175":"172","176":"173","177":"174","178":"175","179":"176","180":"177","181":"178","182":"179","183":"180","184":"181","185":"182","186":"183","187":"184","188":"185","189":"186","190":"187","191":"188","192":"189","193":"190","194":"191","195":"192","196":"193","197":"194","198":"195","199":"196","200":"197","201":"198","202":"199","203":"200","204":"201","205":"202","206":"203","207":"204","208":"205","209":"206","210":"207","211":"208","212":"209","213":"210","214":"211","215":"212","216":"213","217":"214","218":"215","219":"216","220":"217","221":"218","222":"219","223":"220","224":"221","225":"222","226":"223","227":"224","228":"225","229":"226","230":"227","231":"228","232":"229","233":"230","234":"231","235":"232","236":"233","237":"234","238":"235","239":"236","240":"237","241":"238","242":"239","243":"240","244":"241","245":"242","246":"243","247":"244","248":"245","249":"246","250":"247","251":"248","252":"249","253":"250","254":"251","255":"252","256":"253","257":"254","258":"255","259":"256","260":"257","261":"258","262":"259","263":"260","264":"261","265":"262","266":"263","267":"264","268":"265","269":"266","270":"267","271":"268","272":"269","273":"270","274":"271","275":"272","276":"273","277":"274","278":"275","279":"276","280":"277","281":"278","282":"279","283":"280","284":"281","285":"282","286":"283","287":"284","288":"285","289":"286","290":"287","291":"288","292":"289","293":"290","294":"291","295":"292","296":"293","297":"294","298":"295","299":"296","300":"297","301":"298","302":"299","303":"300","304":"301","305":"302","306":"303","307":"304","308":"305","309":"306","310":"307","311":"308","312":"309","313":"310","314":"311","315":"312","316":"313","317":"314","318":"315","319":"316","320":"317","321":"318","322":"319","323":"320","324":"321","325":"322"}]]