Pagina:Archivio storico italiano, serie 5, volume 7 (1891).djvu/18

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


PUBBLICAZIONI


VENUTE IN DONO ALLA R. DEPUTAZIONE
Dalla R. Università di Upsala (Svezia):

Corpus Juris Sueo-Gotorum antiqui. 1827-1877. Volumi 13. In 4.°

Apparatus ad historiam sueo-gothicam, quo monumentorum et scriptorum praesertim antiquiorum hanc illustrantium cognitio datur. Sectio prima, Bullarii romano-sueo-gothici recensionem sistens; auctore Magno a Celse, Holmiae, Carlbohm, 1782. In 4.°, pp. 222.


Dissertazioni accademiche.


Ahlqvist A. G. Om aristokratiens torhallande till konungamakten under Johan dn tredjes regering. I. II. Upsala, Edquist & Berglund, 1866. 2 fasc. In 16.°

Alin Oscar. Bidrag till Svenska Radets liistoiùa under Medeltiden. Upsala, Edquist & Berglund, 1872. In 16.’, pp. 58.

Annerstedt Claes. Grundläggniugen af Svenska väldet i Livland 1558-1563 samt deraf alstrade strider inom Vasahuset. Upsala, Edquist it Berglund, 1868. In 16.°, pp. 143.

Annerstedt Thure. Svenska viildet i Livland 1564-1570. Goteborg, 1877. lu 16.°, pp. 84.

Carlson F. F. Om Sveriges inflytande pa Konungavalet i Folfn 1704. Upsala. In 16.°, pp. 37.

Engeström (v.) Adolf. Om ludarne i Rom under iildre tider ocli deras katakomber. Upsala, Berling, 1876. In 16.", pp. 42.

Fries Ellen. Bidrag till Kannedomen om Sveriges odi Nedèrliuidernas diplomatiska forbindelser under Karl X Gustafs regering. Upsala, Almquist & Wiksell, 1883. In 16.°, pp. 104.

Gustafsson Clas Hjalmar. Bidrag till historien om Drottning Kristinas Atsiigelse odi Riksdagen 1654. Stockholm, Lund, 1887. In 16.», pp. 97.

Hammarstrand S. F. Bidrag till den Atheniensiska statsfórfattn ingens historia. Upsala. In 16.», pp. 48.

Hjarne Harald. Om den fornsvenska namnden. Upsala, Edquist & Berglund, 1872. In 16.°, pp. 61.

— Om fórhallandet n.ellan Landslagens bada redaktioner. Upsala, Lundstròm, 188». In 16", pp. 19.

Karlsson Karl Henrik. Den Svenske Konungeus Domsràtt odi formerna for dess utófning under Medeltiden. I, 1470. Stockholm, Marcus, 1890, In 16.°. pp. 103.

Key-Åberg K. V. De diplomatiska forbindelserna raellan Sverige och Stcrbritannien under Gustaf IV Adolfs krig emot Napolèon intill kotiventionen i Stialsund den 7 sept. 1807. Upsala, Almquist & "Wiksells, 1890. In 16.". pp. 125.