Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu/271

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Malla Curada Quel guadognia cau tras Perdun (p. d.) Complein, ù chel pò spindrar in' Olma ord' il Purgatieri. Quei aber s' entelli de quels, che san é pon far, & han naginna ragiun da tralaschiar quei, sco fuss per exempel: memmia gronda distanza dil liuc, grond incommit, gliaut de suruetz, persunas 5 malzaunas, fomeilgs é fometgiasas etc., bein aber een era quels obligai da far auonda á questa lur obligatiun ent' il liuc, nua ch' ei statten, visitont lur aigna Baselgia, é fagient sco ei ditg, é guadognien il Perdun adual ad auters.

INA CANZUN DA MALLA CURADA.

INA CANZUN DA MALLA CURADA. Par amur Da la mort Da BragaDier Herculauss De Capaull. (Ineditum nach Ms. Ca.)


Schei croDa giu Dilg chau
aD ijn la sia Crunna,
Schi CroDa giu ilg Chau
Ad inna Cassa Bunna,
5 Schi po la Bein Bargir
A mettar giu ilg rir
Malla CuraDa ver
A Sa vaschir en nir.
Ilg Cor sto Bein schlupar,
10 schin auDa quellas novass,
Chin singur, Bab schi char,
Ca faig schi gronDass provass
Da Sia DapffraDat
aD er fiDeivlaDat,
15 Eiss Bucc En vitta pli,
Da viver Hal Dau si.
In gronD hum ha la mort
raffau ord nossa Terra,
En quei Ca vont ün fort
20 El Bein mana la guera,
Chi less Cou Bucc Bargir,
Cun nieBla Cassa gir,
Nuss vein pilgau grond Don
En quel schilgog Bien on.
25 O Chei gronD vurigier
En Berrass gronDass guerass
Fo ilg singur BrigaDier;
En Bearass Estrass Terrass


GronD num a TapfraDat
30 A Cun fiDevlaDat
Hal gieu aven aver,
quest nieBel Hum pilgver,
Holant aD Engalant
par El han CarschaDina,
35 Duvess Bucc Er niess stanDe
par El veR CarschaDina,
par giuss, schei nuss Tucasse,
Chilg senger Castiass
Cun guerra, lurra Berse
40 vasessan, Chei fuss pers.
mo Bein Cun El Ei ieuss,
El a finieu la guerra,
Sie Enten Tschiel Eil prieuss,
pli auD El Bucc canera
45 Da armass sagitom;
sieu Chierp ruvaussa lom,
orD temma prigel zunD,
or Dilg puccau Dilg munD.
agli lein nuss cuvir
50 la gronDa BeaDienscha,
quel ha puDieu survenscher
Trass Bunna sia CarDienscha,
sia Hura a sieu term
fichaue erra ferm.
55 Nuss tuts stuvein murir,
Mo cur nagin sagir.