Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu/60

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Catechismus 3

[fol. cv]. CONRADUS İECKLİNUS RHAETİALTUS, ANDREAS DOMINİCUS SERVİEİNTS DELLAS Baselgias da Tusạun & Scharạuntz in Domlgeaschka in Commünas Trees Ligias: Gratia & pasch da Deu Babb tras Iesum Christum.

SVeinter quegl, cha à nus ees vegneu avạunt da leger & surveer quest præscheint cudisch guar Catechism & intraguidameint dels infạunts eintin nossa viglia & natürala Romạunsch da Cuira, & linguagh da nossa terra zunt diligeintameng, bigchia namæ eintin igl intelectg, mò era eintin la Orthographia, tras quell Prûs & Mussạạ Humm Daniel Bonifaci da quest teimp Meister della schkola à Fürstno, ees mess ora & converteu: Ans ha la diligentia & lavur da quest humm giuven da tal sort bein plascheu, cha nus zunt tutta via, per basünghs & nützevel hauein İudicạạ, per üttel & prò della nossa giuventütna & digl commün pievel, cha quest præscheint cudisch vegniss stampạạ, & squitscheu. Per quegl nus era zunt [fol. dr] fitgh igl havein rogạạ, damæ ell quella fadigia ha mess lundarvij, ch' ell viglig ear laschar ir igl cust süntzura & dritzar che vignig squitscheu: Igl qual ell era tras igl noss amievel rieg, & teneer avạunt ans ha gitgh tiers & impromess da far. Per quegl scha rogeins & varnageins nus tutts vus Chrisitianevels Babbs & Mammas, fidêls & chears vischins & pievel da nossa terra, cha vus viglias (scò quest humdrevel humm giuven, nagüna fadigia & costs ha spargneu) ear vus ün pitschē danær bigchia vus laschar increscher quest als voss infạunts da comprar & diligeintameng ils far ir à schcola: Sün buna sperauntza cha quell vignig à vus & als voss infạunts tier grạund üttel & prò servir. Latiers dettig Deus la sia gratia da tutt teimp Amen. Datum Tusạun à miets Febrær Anno M. DC. I. [fol. cr].

ANNOTATİO

. EIntin quest linguagh stò ün haveer adatgh sün quests buochstabs. Imprimerameng de quest ạ vegnir legeu per a. Tudeschk, ạạ. per aa. scò per schkò, g. incanuras per ch. v. per w. Quests d' ch' l' r' s' 30 t' vegnan fatgs per schkurtzanîr ils plæds, & îr plij bein sueinter igl linquagh linguagh. Scò, d' la, per della, ch' ün, per cha ün, l' ạutra, per la ạutra, or' per ora, s' fa per se fa, eint igl, per eintin igl. etc. Perquel stò ün adüna leger sueinter igl linguagh, & bigchia tutt ingual sueinter igl buochstab: Perche cha quegl daveinta eintin da tuttas sorts linguaghs. 35 [pag. 60].

DAVARD LA TSCHEİNA digl Signer.

Che ees la Tscheina digl Signer? La Tscheina digl Signer ees üna visibla veera intzenna & sigeall della nunvisibla spysa & bevrạunda dellas nossas ormas. Che intzennas visiblas ha quella Tscheina eint? 40 Pạun & vign, ils quals sün igl corp & sạung da Christi nus truvidan

.