Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/271

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Il Cudisch da Priedis 263 iou mi ollma chierp, ti fideivel Deus, ti mi has spindrau. psalm: 31. Cun s. Stiaffan Senger Jesu preng si meu spirt act: 7. (f. 189a) Ner en questa guisa. O bab da tschiel mi fai grazia o Jesu Christi mi lave da mes puccaus tras teu soing saung o soing spirt mi cunforte cun teu dulsch confiert o soinchia 5 Trinitad parchire meu ir or a meu ir ent trocan en perpettnadad. Amen. Curta furma da cunfortar ün malsoun. Char amig ei mi ancre[s]ch(s)a da vossa malsoingia mo da mai ch' ei ha plascheu a Deus en quella guissa scha parneit cun patienzia giu da seu moun. Ancunascheit ca questa vossa malsoingia ei bucca curdada tiers a 10 vus senza fraud mo tras velgia da Deus senza la qualla po bucca curdar mai in cavelg giu da vies chiau, nun gir questa malsoingia. Math. 10 cap. Ancunascheit ch' ilg moun da Deus vus haig tuccau sco Job ancunascheva. Ancunascheit lou speras ca gual quei ca vus ha tuccau seig gual quel giu d' ilg qual vus veits ratschiert biar bien tut quei ca vus essas a chei ca 15 vus veits vi da lolma (f. 189b) … a vi d' ilg chierp vit lhanur a vit la rauba a parquei scha scheit puschpei cun Job vein nus ratschiert ilg bien d' ilg mound d' ilg Senger schi parchei lein nus buc er prender ilg mal, quei ei la crusch, la qualla ei, scha nus purtein quela patientameng bucca mala mo buña a nizeivla parchei tras quella lavura Deus biar bien enten nus. El 20 muenta si enten nus biar buns partrachiament[s] a suspirs a biaras dattschertas uraziuns las qualas en sanadad van buca schi dacorameng. Tras las malsoingias nus fa Deus vangir anfisa da las vanitats da quest mund. El nus ristegia tiers da morir a nus fa cattar cueida da la vitta perpettna, ilg qual nus en sanadad figein bucca maneivel cur nus essan souns quitein nus tut ilg 25 pli, ch' ei seig nagin prigel da morir patrachein buc quont gvissa la mort a quont mal gvissa lura ad ilg gi da la mort seigig par quella caschun tarmetta Deus enten bien ses pots par nus visar a varniar da quella vart. Damai ca Deus pï(n)a lavura a schi biar bien tras la crusch a tras las malsoingias … (malsoingias) scha purtein nus quella je puseivlameng cun patienzia 30 ad en stailg da puplar ludein nus Deus biar ont a schein cun Davit or dilg psalm ilg Senger ilg ei stau bien ca ti mi has castiau par ca iou amprendig tes.

a sort, 80 Maria gida mei. Maria gida mei, Decormeing rog iau tei, Dai ricl' à laid dels mes puccaus, Dils quals ieu sun tutt grauegiaus 85 Maria gida mei. Maria gida mei, Dacormeing rog iau tei, Che shuber possi confessar, Et ils puccaus tuts giu lauar, 90 Maria gida mei. Maria gida mei, Dacormeing rog iau tei, Che iau receiui il ver saung, [p. 245] Et il soing chierp

no match

de Jesus 95 Maria gida mei. [aunc, Maria gida mei, Decormeing rog iau tei, Als naussha spiarts de contrastar, A tuts quels era domagniar, 100 Maria gida mei. Maria gida mei. Dacormeing rog iau tei, Mi gida po el soing Pervis, … Mi spindri po dals mes mals dis, 105 Con bien fuss quei per mei. Maria gida mei, Dacormeing rog iau tei, Ch' en ciel iau possi tei lodar, Ed er' tener adina char, 110 Desshent fuss era quei. Maria gida mei, Dacormeing rog iau tei, Ch' iau possi Deus perpetnameing, [p. 246] Cun tei lodar ensemblameing, 115 Miu oblig fuss er' quei. Maria gida mei, Dacormeing rog iau tei, Ch' il pli davos miu suspirar, Quel seig' á ti per ringraziar, 120 A ti er' auda quei. Maria gida mei, Dacormeing rog iau tei, Mi olma vult nauent tilar, Ah! ti la veglias si pigliar, 125 Con bein stess ei con mei. Amen.