Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/306

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


298 Cudisch de Canzuns


Miu Cor siu legramon,
110 Veva enten gargiamen,
De lauds, honurs, richezzias,
Mo vss termette spirs,
Plonschs, larmas à suspirs,
Pleins riglas à tristezzias.
115 Ils paupers cun rogar,
[p. 561] Figeuan mei serar,
Vréglias, buorsa, à porta,
Vss ven rendiu raschun,
Perquei che l'Oratiun,
120 Ch'jau fetsch von tuts ei morta.
En staigl survir à Diu,
Hai jau agl Chierp surviu,
Cun star en marschedegna,
…Pò vss mai si levar,
125 Negin mi vult gidar,
Ord questa grevedegna.


Las Cruschs che ha dau,
Hai jeu savens portau,
Con mala comportonza,
130 Mo vssa senza fin,
In buordi cruschs surin, …
Portar sun bein vengonza.
O vess jau regordau,
[p. 562] Las Olmas lu gidau,
135 Gliez temps ciau en fermonza
Vess jau d'haver agid,
Per ir prest tiel salid,
Dil Ciel agl mund speronza.
O rog ô viandond,
140 Mi veglias po fertond,
Far in'ovra de carezzia,
Sche vi jau regordar,
Ad er per tei rogar,
Cur ch'iau sun en letezzia.
Amen.

[p. 593] Canzun dellas caschuns dels Condemnaus.


TEdleit vss las caschuns
Che vidavon een stadas
De tuttas perditiuns
De quellas desparadas
5 A persas creatiras
Cheen or dil meun de Diu
Sur sezzas traig burniu
Gie traig tuttas sventiras.
[p. 594] Tut sa co il rich Vm
10 Custeivlamein vestgieva,
A meisa il pli sum
A tut agli surveua,
Quel veva tgei ch'el leva
De beiver à migliar,
15 Sur tuts da comondar
Tut bien dil mund gudeva.


Mo co eis ei midau
El brischa en fiug à flomma,
II mund l'ha engannau
20 Scol auters biars engonna,
Siu bien sia ventira
L'ha egl Vffiern,
Giu funs lau satterau
Nu el tut mal endira.
25 L'in gi per in muriet
Sun sau vegnius da quella,
[p. 595] Per in deleiget schliet
De mia Carn rebella,
A gl' aunter per losehezzia,
30 II tierz per streuniadat,
II quart per faulzadad,
II quint per ver richezzia.