Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/458

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


450 Theodor de Castelberg pipin. ei varda. leds sundel jeu na vai tuch la noda. ussa sei buch schi mal — mai che ti hagies mei enganau per bein bia, che ti sappias a mi enpresta bein bia — jeu vess mai manegiau che ti havess ina natyra disponida oreifer 5 per fa dil bein — aber dy uss enpau con bia sas enpresta a mi? … ruffin. jeu enprestel ad els miu signiur! a patrun — gie jeu enprestel. pipin. calla da dy miu signiur a patrun, stos numna … mei tiu amitg ne 10 camerad. — jeu silmeins vi tenè tei per miu sulet a megler camerad aschi ditg sco jeu vivel. ruffin. mo — che Dieus nus pertgiri — duess jeu per aschi pintg plysche, de schi paucha importenza, metter dina vart il respect che jeu sundel culpons 15 de ad els purtar? … pipin. mo lidi lidi ti ruffin, ti eis buca mo liberals sunder eun discrets od fuorma. a humiliteivels da chezer. ruffin. 20 fetschien buca seturpia a se cotschnia sy, meias vertits zupadas — jeu enprestel ad els peia sin diesch ons. pipin. sin diesch ons! tgiei schmisireivla buntad! sin tschun ons, glei avunda, ruffin ne sin dus ons sch ti vul: — sche ti mo enprestas, sche il termin 25 da turna metti grad sco ei plai a ti. miu camerad. ruffin. eh bein — ma che glei ascheia — sche enprestel jeu ad els sin quendisch ons, gie sin quendisch ons. pipin. 30 teia veglia daventi miu amitg generus! a dil bien gatti. (f. 8b) ruffin. sin quendisch ons enprestel jeu ad els senz enteress? pipin. senz enteress — oha! gliez ei lu trop. quei fetschel jeu mai, a pi 35 mai: — jeu vi perquei che ti a mi enprestas tschensi tschunchonta per tschien! ruffin. senz enteress, senza entgin enteress. pipin. tratgias ti forsa che jeu seigi en stretgias, mo da tschapa a dueivladat 40 vul nau — naa curonta per tschien bein bugien.

-457-

Comedia spasusa