Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/77

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Documents 69

Item: A quel ca vess funs, ca schaschess pli lunsch or, ca quel ch’ei uss’numnaus, quels dein bucca ver ils dregs, tala biescka ca vangiss anvarnada pli lunsch ora, da puder cun quels da Trin en la pleif stadiar, auter ca sch’els pudessan gurbir quei d’ilg singuradi a cumin da Hohentrin, ch’els dessan tiers quei cun bunna velgia, scha possian els lura er cun quels da Trin stadiar, tont sc’ei ven dau tiers a schilgiog buc.

Item: A sco els han manau en lur ploing ca lur praus da rasdif vengian paschantai en Suraua pli gig cha na seig l’isonza da la terra, scha deig quei esser antrocan sis ils amprims gis da maig, a lura scha dein amaduas parts ver pasch. Numnadameng scha dein ils praus davont esser libers a largs cur lur biesca ven dad alp en Suraua sin s. Michēl, ner oig gis suenter [f. 50a] a bunna fei: a sco els pon guder ilg funs tenter ent da quei hagien els er dregs a pussonza: ouncalura rasalvont, sco anchins han plunschieu, ch’ils richs ad auters quarclian lur praus, minchia parmavera cun s. h. ladim, par ca lur biesca possig bucca pasckiar, a paschentian lura á quels lur praus, ca pon bucca ladar.

Item: Scha spruchiein nus en quella caussa aschia, ca minch’ün c’ha praus en quels cunfins, possig bein ladar sēs praus, sch’el vult la parmavera, ie minchia tierz onn a buc avont: mo ilg uthun, cur el vult, ei bucca scumondau.

Item tuccond tiers ils dons a custs ca fussan davantai en quella caussa scha dein quels, c’han funs oreifer lur terms, ad ean ouncalura vangi laschai tiers sco vivont ei scrit; pagar oravont la mezadad d’ils cuosts, a lura quei ca resta ounc dei vangir talgiau sin ilg antir cumin, sco ei ven talgiau auter. Tut a bunna fei a senza fraud: Ad aschia scha dei ilg si d’sura numnau vaschinadi par ilg err a stausch esser lugaus a reconciliaus, a vangir suenter á quei grad, a tuttavia, tutt à bunna fei a senza fraud. Ad tiers vartid a cunfarmatiun da quei, vein nus laschau metter a rantar niess sagi dad uvesck vi da questa bref.

Iou Coradin cunfess ca iou seig staus tiers quei spruch a lugament, a par ünna pardichia er farmau mieu sagi vi da questa bref, ouncalura adinna à nus ad à noss artavels, a lgi singuradi da Hochen Trin, ad auters noss dregs à privilegis senza don. A iou si d’sura numnau Hans Luci cunfess er, ca iou seig er staus en quei spruch tiers ils si d’sura numnaus grazius singurs; a ca iou haig scrit questa bref: ilg qual ei davantau en 35 Cuira ent ilg casti s’ilg gi da s. Gregorius. anno 1496.

f. 50b ist leer.