Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/292

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
272 Durich Chiampel

nuo lg Chiastlaun da Müsch, da lg qual nuo ns'hawain stuüd ustar cun l'arma incuntra lgqual Deis eir ans haa datt uittoargia è ns'cussaluad in noassa frytad. Huossa (schkoa eug hawèg cumantzad a dyr) haa Deis muuantad sũ lg huneist, alatrad, éd in la Scrittüra sainchia bain affundad Sar Durich Chiampel, chi haa miss in Ladin quell bel cudesch da ls'Psalms, da quell fidel è grandamaingk da Deis ludad raig è saingk prophet Dauid (cun autras eir bellas saingchias Chiantzuns spirtualas tzuond da nœw fattas) cun taunta ssièntza, taunt beaus plæds, taunt'adastretza è gratzgia, ch'ün stoua s'mürawlgar. Parchè ch'ell cun quaist seis scriwer haa miss laa brickia pür ilg mainung d'la scrittüra da lg Prophet, moa eir pardũtt, chia lg [p. 6] noass languack, chi uain tngüd groasser, haa eir la sia gratzg'éd amur uschè bain schkoa eir qual auter. Pũr tü huossa, chi lèr ssasch légia è chiaũta quaistas chiantzuns, chi poan tai è queaus chi t'auden adastrar in la uia da lg Sénger. Parchè chia ls'uêlg ductuors haun ditt chia ls'Psalms saian ün summari, è lg métzguilg da tuotta la scrittüra saingchia. Parquai schi artschaiwa quaist cudesch cun laud a Deis, è sapgiasch graa, ch'ün poassa hawair buna uœllga da scriwer plü, è foarsa faar eir auter, chi a tai saia bœn, éd hunur a tuotta la noassa terra, laquala hagia eir tscharwellas è lgieut chi sapgian. Qui nun t'uain miss awaunt auter choa quai chi ais hunur a deis è salüd d'las oarmas. Deis saia quell, chi ns'illgümna, ch'nuo cũguosschan plainamaingk la sia uia, è quell bain ch'ell ans faa traas seis sulettnad filg Iesum Christũ, ün Deis cun lg Bap è lg Spiert saingk.

Amen.

Datum à Cuira, alg 15. dy d'May,

da lg ann 1562.

[p. 7] DVRICH CHIAMPELL.

rouga èd awuira gratzgia, paasch,

sandadt é salüdt da Deis Bap,

traas IESVM CHRISTVM

a lg Christiaun légiadur.

CVmbain, chiarisschem amych chick chi uainsch quaist noass cudesch a lèr, ch'eug nhag quaista lawur awaũt bain intzaquuãt anns, tgnü da impart fatta, numæ par mia bragiadella, ud eir par amur dad alchiüns spetzials amychs: è tzuont brichia cun prapœst da wlair quai intzacura daar a la stãpa à lasschar à la lgüm schquitschar oura, lg pustütt a lg muõd chia hussa da noass teinp ais, in lgqual sun taunta alatrada lgieut, chi haun lasschad èd iminchiady lasschã oura in iminchia lãguack, taũt alatrad cudeschs, è saingchias bellas lawours, intaũter ils quaus eug poass bain racũguosscher, ch'eug nun saia da metter, nè da ngyr schmaad auter choa schkoa Saul ngywa quidawaũt schmaad intaunter ils profets, schi bain