Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, XI.djvu/150

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


140 Gian Maurizio Biblia Versione di Diodati; Libro di Rut.

Capo 1.

1. Ent al temp c' al giudicäva i giüdas l' è stagg üna fam ent al paîs. E ün our da Betlehem da Giuda l' è indag e stär en lan cunträda da Moab, cun la sê dona e i sî doi fii.

2. E' l nôm da quel' om era Emilec, e' l nom da la sê dona Noami e i nôm di sê dói fii Malvir e Chilion; e i eran Efratei da Betlehem da Giuda. I gnittan en lan cunträda da Moab e i stettan lò.

3. Issa Elimeck, óm da Naomi, l' è mort e lè è rastäda suleta … … cui sê doi fii.

4. E lur as maridättan cun du dóna Moabita, üna veiv' in nóm Orpa e l' altra Rut; e i en stag lò intorn e deis agn.

5. E pö tütgi doi Malon e Chilion en mort êr lur, e quela dòna e rastäda senza i sê doi fii e senza al sê óm.

6. Innura la s' ha mess' in sträda cun lan si nôra e l' è tornäda or da lan cunträda da Moab, parchiê ca l' ha santî ent lan cunträda da Moab, c' al Signur veiva visitâ al sê popol e' i veiva dacg pan.

7. Lee dagiò l' è indacgia davent dal lög indu ca l' era staggia, cun lan si du nôra, e l' eran in sträda, per turner ent al paîs da Giuda.

8. E Noami d' get e' l' an si du nôra: Juget e torna ognüna e la chiäsa da si mama; al Signur üsa vers voaltran benignità incusa ca voaltran la vè üsäda vers quii ch' en mort e vers da ie.

9. Al Signur conceda e ognüna da voaltran da truvär päs en la chiäsa dal sê óur. E lee lan ha bücäda. E leir alzattan la vus e cridattan.

10. E la dgêtan: Anzi um tornarà cun tü per al tê popol.

11. Ma Noami dget: Fian mia, tornà in drèe; parchiè gnissas voaltran cun jè? aia anca fang ent al corp c' a possan esser óuran?

12. Tornà in drêe, lan mi fiâ, inget; parchie ca iè sun trop veila per tornär e' m maridär; e êr ca iê dgêss d' en veir sparanza, e ie füss maridäda anca quista nöcg e magari ie parturiss fanĉ.

13. Spachiassus voaltran per quel lô urfin ch' i füssan gnii grang? … stessus lô e guardär in sü senza af maridär? No, lan mi fiâ, êr ca quel lô am faggia biêr plü dasplaseir cu e vóaltran parchie ca' l man dal Signur e stagĝ steis cuntar da ie.

14. Innura leir alzattan la vus e tornattan e cridär. E Orpa bücat la si söira; … ma Rut è rastäda cun lê. ei Noami

-149-