Pagina:Racioppi - L'agiografia di San Laverio del 1162.djvu/167

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


- 159 —


Puteros et paellas et omnes ignorantes, in diobus dominicis stututa hora signo camparne dato ad eas convocandos, oratiouem Dominicani, sala* tationcin Angelicam, Symbolum Apostolicnm, mandata Dei, prteccpta Ecclesia}, aliarne ad doctrinara christmnnm spectantia, pro cujasqae capacitate, doceat pubblico in Ecclesia, adhibitis ndjunctis juxta tabel¬ lara. Si quis in nliquibus ex pnedictis defcccrit vel se gesscrit negli- genter, pro modo culpa* multa tur, vel severiua puniatnr arbitrio Frodati. Cap. IV. — Al» omnibus Ecclesiasticis, Dei Beuedicti et Ecclesia) servitio, vacatur ea qua decet diligcntia, prresertim in horis nocturnis ot diurnis, ac misste sacra celebrandis et decantando, juxta tabellam atfixam et annuatim in festo Sanoti nostri Patroni affigcnJam a Proda to pro tempore. Onraia in choro dirigautur ab hel>domadiirio, qni sempor sedere debet ex latero Prelati ; cwteriquo sadeant gradatim in suis strilli*, Bempcr cura habitu clericali dum divina celebrantur. Si quia contrafecerit, raultctur uno Augnatali in bcueficium Ecclesia}. Cap. V. — Peritia cantus non solum est deccn?, sed etiam neces¬ saria omnibus Ecclesiasticis : pro indo qui cantum ignorant, cantum omnino discant, ad omnem Prelati vel Officiai« ordinem, sub puma trinili Augustalium, in lienetìcio nostro* Ecclesia) solvendorum. Cap. VI. — Nullus promoveatur ad ordines absque licentin totius Collegii, et nostra) Curia* litteris dimissorialibus ; qua nulli concoden- tur, nisi ab examinationibus roperiantur idonei, et vita, moribus ot doc¬ trina fuerint approbati, sub piena suspensionis ab ordinum excutione, arbitrio nostro, vel Preelati, qui suo tempore succcsserit. Cap. VII. — Nullus Ecclesiastici!s vestibus iuduatur suo ordini indecentibus; nullus personatus incudat; nullus faciat histrionem; nullus tabernara oxcrcent voi lanienam; nullus mulionis vel custodia animalium faciat exercitium, ncc aliis vilibns aut turpibus se immi- 8ceat, sub pcena a sacris Caupnibus statuto, et aliis gravioribus arbi¬ trio Prielati pro modo culpa* iutligenda. Cap. VIII. — Nullus Ecclesiasticus intra Oppidi momia. post se- cundam horam noctis, incedat absque lamine, sub piena quatuor Au- gustalium. Cap. IX. — Nullus item cujuscumquo ordiuis ullo tempore arma deferat, sub poma unciarum aari trium ot armorum nmissioue, nostra* Curia; applicandnrum, noctis tempore, et suspensionis a divinis, ipso facto incorrendo), arbitrio Prtolati. Cap. X. — Nullus omnino, sive Clcricus sit, sivo Laicas concubi- nam domi relineat ; nullus publicara oxerceat usurara, sub pcena cxoo- mnnicationis latte sententi®. Cap. XI. — Cum magna animi nostri pertubatione roperimus horai- nes in plebe nostra ita dissolutos, ut dum colendis vinois aut agris oporam dant, pcrtranseantibu3 mulieribus, voluti equi cquabus símiles