Pagina:Calendar ladin1913.djvu/17

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


La val de GherdeinaGherdëina, böla valèda,
Gherdëina, böl rusnè,
Gherdëina, böla Gherdëina,
T' ame plu che mè.

Saslónc y Pič y Cuca,
Da Bula 'nfin Mastlè,
Da Plan 'nfin a Pruca:
Cialè s' en pò-ŋ assè.

Tèi crëps y prèi y monč
Ne vëig-uŋ segúr inió;
Sul mont no lèrc no lonč
Ne ie-l plu böl che tlo.

Gherdëina, t' ies furtnèda;
Unëur a chi pò dì:
Gherdëina, böla valèda,
Cie böl a vöster ti fi.

T. P.

La rie fëna.

O tu puere, puere mat,
Tu totl, cie ès tu mèi fat,
A maridè na tèl rie pesta,
Che te ciavatöa drët la cresta.

Dan maridè i fòva dut böl y drët,
Ma la òva ite ’l maladët:
’Ntan che la se stilòva drët valënta,
Sul cë te fašòv-la suënz la pulënta.

Dì mè vèlc žën! pò ies ’n mušát,
’N totl, ’n ciavón o gor ’n mat;
Ëila à dagnëura sëula reğón,
Tu ies mè for ’n puere macarón.

Siche na vöra tanaja Mariëursa,
Ëila sëula tën y mëina la bëursa,
Y še tu ues datrai ’n da-söt,
Te respuenderà-la snöl: slöc, slöc !