Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/414

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


406 Flaminio da Sale gadas retraigs ent' el Spirt. Mintgia gi era, avon cha far la S. Messa, prendeva penitientia, schi bein, ca el veva la Olma aschia schubra, che igl siu P. Confessur, suenter sia mort, ha dig: Che cur ch' el tadlava sia Confessiun, anflava strusch Materia avonda per dar l' Absolutiun. Era aschia 5 gronda la humilitonza, la reverenza, à devotiun, colla qualla el scheva la S. Messa, che anseconts Heretics vegnii à tadlar, vegnivan moventai tier la devotiun vi de quei S. [p. 68] Misteri, che vidavon rievan ora. Perdegond igl ver Minister digl Evangeli cols plaids, à cols faigs, scha figieva el in zun grond fritg dellas Olmas; nus lein auncalura dumbrar 10 … si enzecontas volvidas tier la Catholica Cardienschia, de persunas las pli numnadas, entras las qualas een vegnidas suenter autras biaras. Mervegliusa … ei stada la volvida d' Antonio Gugelberg, ina persuna de gronda stima enten la Rhetia. Cur ch' el ha enconoschiu, tras igls Priedis digl Survient de Christi, ch' el vess' bucca la vera Cardienschia, scha el priu 15 avon sesez, da vignir ladinameing Catholics. Igl P. Missionari era ius enten la Vischnaunca de Grüsch, ù della Crustgia; à cur che Antonius mava per igl visitar, à vegnir Catholics, scha l' han igls Calvinists cacciau [p. 69] maun sil viadi, à l' han miserablameing mazzau; à morend el, ha el se declarau, che el seigi Catholics. Suenter sia mort, han ei anflau ina bref, 20 ch' el portava cun el, enten la quala fova scrit aschia: Sa partgireit bein dels tardaments digls Calviners, … à viseit pir igl P. Fidel, à igls auters P. P. Capuciners, che een perseguitai entocchen la mort da questa rabiada glieut. Cur ca igls Catholics hani saviu quei, schan ei cartíu, che Antonius seigi íus en Ciel culla Palma de Martir. 25 Mervegliusa ei sei era stada la Volvida del Signur Conradin Planta da Malanz. Quest, suenter ver udiu biars priedis, enten ils quals dal ver Minister digl S. Evangeli vignivan messas or clarameing las faulsadats dels Heretics, terlischaus dalla divina [p. 70] gratia, scha el enconoschiu ton clarameing … la vera verdat, che el ha dau si sia Cardienschia, à sa declarau Catholics; 30 ad ha bandunau sia Tiarra, igls sees Parens, ad Amigs, à sias possessiuns, ad ei íus en la Valtellina, … … nuva che el ei staus entocchen la mort, in bien Catholic. Rudolphus de Salis, in grond, à niebel Signur, cura ch' el ha tadlau ils Priedis del bien P. Fidel, scha el enconoschiu, ch' el fuss' bucca si la 35 dretgia vía, ad ha sottomess sesetz ent' igls sees mauns. Ilg qual ha el intruidau enten la vera S. Cardienschia; numnadameing enten igl Misteri digl SS. Sacrament del Altar; tond' anavon, che el ei daventaus ton devotius … tier quei Misteri, che entras siu Exempel, er igls auters han teniu quei enten [p. 71] zun gronda honur. Suenter eis el íus en Baselgia, per tadlar 40 la S. Messa, a igl plaid de Diu, a suenter igl priedi, ha el avon tutts se