Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/62

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

54

L Bracon, l gran comandant, kël va danfóra,
Senté sůn só chiaval, blanc scèc nëi frëscia;
Sopérb è l bon chiaval dĕ sůa bèl'óra,
K'ël féž a discendënza Braconëscia;
Con sů oedli plëgns dĕ fůc, còl chiè alt in aria
Batel còi férz na marcia důt salvaria.

Con var peşóc va inant la bèla armada,
Pasa e lascia inaó l bèl bagn dĕ Cortina;
- Nó la planůra sòt l Cristal slargiada,
Mò Cortina maròra, la ladina -;
Dlongia l léc, blót, š'ël nĕ patëš la sůta,
Pasa i Maròi con marcia dlonc bëgn stlůta.

Inkina a Támers van per la valada,
La mont rica dĕ bèles gran pastůres.
Al sëgn del comandant frëma l'armada
A mèz ki crëp sůn këles gran planůres:
Palsé lascel la gënt con bèla crianza,
Spó con ū̊ž tléra a këla comůnanza:

"Kiló", digel, "tĕ kesta gran planůra
Sará la šórt inců o doman deziža
Tra nòs e ki d'Ampëz e dĕ Chiadůra;
Man'gèdĕ ůš stlóp, k'è sta ben'dis tĕ dlīža,
Adorèdĕ les lances bëgn spizades,
Les şables inch da espért' dër amorades!

Dai Lombért' defenèdĕ les pastůres!
Dĕ důt Marò vè këstes la rikëza;
Zënza monts, zënza bósc e ožoradůres
- Di l pói zënza menti e con gran frankëza -
Podès arbandoné kesta valada,
Dĕ bèles monts e bósc' incercenada.

Dai Lombért' defenèdĕ les campagnes,
Dĕ bèla blava ghéla dlonc corides!