Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/79

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Péž nĕ n'èl plů tĕ këla gran valada,
Fata k'è stada këla bůrta véra;
Inkina mai i bī ocī l'á arbandonada
Per kiri d'atri paíš ed atra téra;
Ater nĕ vèghen plů iló kĕ cornidles,
K'an alda gracedan scèc vèdles nidles.

Šĕ mesès n'iadĕ o l'ater tó la strada
Dĕ noet per Val dĕ Růdo vérs Fodara,
Chiarèd' d'avëi tĕ gófa la raíš "Pada",
K'á salvé nóš bon Brida da mórt rara;
Ciafé la ciafarès sòt na gran ciòscia,
La ciòscia ves dirá la scóla fòscia.


XV. L Bracon e l Dragon

Sůra Badía bëgn n’ òra grana e intīra
Vèghen na dlīža sůn na gran colina,
Chiaşa per ki kĕ prëia crida e leşīra;
Picera vè la dlīža, d’ ért půc fina,
Mò ëla contëgn n miráco, na crůž santa,
Kʼ éžaodëš l pichiadů, kĕ prëia iló e chianta.

Per revè sů è sfadiòşa e ria la strada,
Mò can kʼ an è revá, sënten ligrëza
Per èster pró la crůž in alt alzada;
Vista góden iló dĕ contentëza:
La val del Gader, Půtia, Marmolada,
Gherdenácia, Boá, Cisles è in parada.

Sůra la dlīža s’ alza a gran altëza
N crëp dit “Sas da la Crůž” da gënt ladina;
La Varèla, bèl crëp dĕ gran longhëza,
I féž compagnia scèc bona vigina;
A sů pīš ái la bèla mont dĕ Fanes,
Abitada denant da troepes Ganes.