Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/109

Da Wikisource.

— 98 —

Capo XVI.


La gherlanda pur i patimentg'.


Duttg' trei è gnus fora dang la caverna scomottg' ciamò, e coi oudli mōi dal pittè, e 'l conte s' mett a ch'rdè adūm su compangn's; destacca dal cōl 'l cŏr da ciaccea d' arjent, sbumfa ite 'ng soffl, ch' i crepp ingherdenì da vigne pērt lunc' e lerc, e 'l mūtt plengn' d' morvouia, ch' el nen ā mai aldì val d' te, orō pou ci el s' purvè a sofflè laite, e la uma, s' bengn' ch' ell' ā tang pittè, a udei, nen ē bona chilò d' s' tignì 'l rì.

A chesc' son salta da mille perts i cavalieri arlerc, e i servi d'l conte; duttg' resta plengn's d' morvoia, a udei la donna megra e smarida a sua mang, e l' amabil ragazz soul bracc'. Follà a rode incear ia stei rispettosi zenza favella a udei 'l conte, la donna, e 'l mūtt colles legrimes ai oudli. Finalment'r alza 'l grof sua usc' rotta: "Nobili cavalieri, servi fedeli pungsede, (disc'l) chesta donna è mia sposa Genofefa, chesc' è mi fì Schmerzenreich." — El n' sè lascea spieghè la morvouia e 'l spavent a chestes parores, mille coses sè baiang ca e là, da ceant pert's aldìng vigne sort d' dimandes: "O Dio! ah cō mai! chesta nosta jintil prinzipessa." — Mo nell' àng pa accopada? Ella r'sorida? El nen è possibile. — Mo sè, impò ch' ell è ella. O Dio' in ci stato miſerabile;