Poesias (Sandri)/20

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
../19

../21 IncludiIntestazione 26 febbraio 2016 50% Da definire

19 21

[p. 59] 20. (Annalas XVII.)

Il schnaps ais ma vita,
Quel baiv eau gugent;
Mê brich 'in ma vita
Nu 'l büt eau davent.

5 Cur ch' eau quel poss baiver …
Ais mieu tuot il muond;
Da quel nun vegn aiver. …
Ma bainschi arduond.

Vögl mia giuventüna
10 Giodair inandret
Cun fer qualchüna
Partid' a treset.

Con las bellas mattas
Eau 'm vögl der plaschair,
15 Siand cha sun fattas
Per bain las giodair.

Am vöglian der tridas,
Ma eau nun las vö,
Cur ch' eau las he vissas
20 Gnareg' a dir: tö!

Non vögl savair d' ellas
E tuot lur daners,
Eir sch' ellas s' faun bellas
Con lur pros … ed ers.
 
25 Per me ais aunch' ura
Dad ir aint il latsch;
Gnareg' ünsacura
Eir eau our d' s-chavatsch. …
Ma qualche tras-chettas …
30 Vögl auncha suter,
E mas chanzunettas

Chanter e tschüvler.
Ma pipp' eau smanchaiva,
Chi ais tuot mieu dalet
35 D' damaun fin a saira

E la not aint in let.
Sgür tuot il di stun eau
Eir sainza manger,
Aunz eu, ma fè buna,

40 Fer sainza fümer.
Cur vegn in que stedi
Ch' nun chat pü tabac,
Fatsch eau il viedi
Mit samt Sack und Pack.
<poem>

[p. 60] (Annalas XVII.)
Segner, cun devoziun
     Ta chanzun
Tenor vöglia tia
Fo ch' eau spess la possa ler
     5 E chanter
Cun la buocha mia.
Fortificha tü ma vusch,
Fo ch' eau bain chapescha,
Tieu pled, nom e tia favur
10 E ch' eau 't celebrescha.
Aint ed our dal taimpel tieu,
     Suprem Dieu,
Il mieu lod eir oda,
Mieus arövs, suspir, urer
     15 E chanter
Per ta grazch' exoda.
Fo ch' eau sapch' agir e fer
Scu chi disch tia ledscha;
Dal mel vögliast am chürer
20 E mieu spiert aredscha.