Poesias (T. Maurizio)/3

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
La distruziun di Casavice da Visavran 1872

../2 ../4 IncludiIntestazione 29 febbraio 2016 50% Da definire

La distruziun di Casavice da Visavran 1872
2 4

La distruziun di Casavice da Visavran 1872.

 
Giubilà la nova lieta
Cun la vusc e cun la ment,
Cun campana, corn, trombetta,
Cun zampoin e mazzament;
5 Ca lan scandalusa ganda
Finalmente tön da Canda.
Monument da la miseria,
Misra amministraziung,
Da puntigli in materia
10 Da pusess e divisiun . . . .
J' en gni egar marc infigna
Spüran … tancu lan latrigna.
As ha giü da veir pazienza
Quasi cinch generaziun,
15 Per ca möva l' attinenza
E la fissa stinaziun,
E risalta ad evidenza
Al nagot d' interessenza.
Montre ch' i proprietari
20 An tagnivan stain da quint,
Da sti scandal — lüminari
Tgävra norza per instint.
As servivan d' üna tagna,
Ei ornevan cun caglagna.
25 Issa ca la lieta nova
Corr per tgäsa rallegrand,
Dappertütt ün eco trova,
Cu num reista tutuband,
Cum dasmenca quel' ustigna,
30 Cum an sbriga la ruigna.
D' ogni mez cum as an serva,
Tütt lan forza dean ent,
Gent e besctg senza riserva,
El concorz di element;
35 Nagiün zeida mai infigna
Ch' en splaneda lan ruigna.
Gent palà e det la carga,
Caval tira mül purtà,
Scorna tor, lan preida sclarga,
40 Serua scheva, … gai sgraffà,
Boffa vent, rabbius scurenta
Plöiva sgüra, sul scügenta.
Finalment ca risalisca
In unur da Visavran
45 O' na bela plazza lisca, O ün ort da tulipan,
O plasceival edifizi . . . .
Ma brich opra da caprizzi.