Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/Lu carusille

Da Wikisource.
Lu carusille

../Lu privilegge de lu disperate ../Pace e sonne IncludiIntestazione 20 agosto 2023 75% Da definire

Lu privilegge de lu disperate Pace e sonne
[p. 17 modifica]
Lu carusille
(la giostra)
[p. 19 modifica]

I


’Scemme da la cantine. Ere notte.
Sàvame quattre: i’, Peppe la Strije,
lu cioppe Culasante e Mezzabòtte.
4Ci’ avàme fatte cinque se’ buttije

di nu vinucce rusce mezze cotte.
Feste ca ere, l’afe e lu cirrije...
A la cocce sintè’ gni nu sciacquije:
8si dellazzave come nu varlotte

che ne’ sta piene ’n tutte. Scemme a bballe.
Rimbette a lu cafè di Pacchianelle
11stave a sunà’ la bande di Lanciane.

Dicive a chel’amice: «Fa lu calle,
’stu sone m’arintòne a lu cervelle,
14jame a chell’aria fresche de lu Piane».

[p. 20 modifica]

II


Jemme a lu Piane. Accante a lu Torrone
truvemme a funziunà’ nu carusille,
ma na cose, cumpà’, une di quille
18che nen si vede spesse. Nu ’mbrellone

piene di frange, tutte guarnizione,
palle d’argente, d’ore, spicchïtille,
luce a zeffune, stelle di bandone.
22N’òrghene c’allentave certe strille

che si jave a sentì fine a Filette,
le cavallucce a frose ahavezàte,
25carrozze, avutomobbile, barchette:

la gente ne’ je dave ma’ ripose...
’Mmezze, na jumentòla pinticchiate
28truttave e facè’ move tutte cose.

[p. 21 modifica]

III


— Vuleme sàjje’? — fece Culasante.
— Sajème, nu’ campeme pe’ lu bbelle! —
Peppe e Giuvanne dentr’a nu bbattelle
32ci-à rismuvè le reme ogni tante,

mi parè’ lu Meschine e Scarzapelle
a lu passagge de lu Fiume Sante.
Cole si frungà ’n facce a nu vulante
36e i’ zumpive sopra a nu murelle.

Ma quande cumenzà chel’accidente
a vutà’ tonne, dope du’ tre gire
39mi sentive nu mezze sturdimente:

la troppa luce, l’orghene, li strille...
mi s’arisbijà ’n corpe li bicchïre
42de lu vine... si ’mbrùjje li cannille!

[p. 22 modifica]

IV


Mi cumenzà a parè’ ca lu cavalle
currè’ a ddavere... proprie ’n carne e osse!
ca galoppave pè na capabballe...
46E i’ nen casche?... Eppure vàjje sdosse

e n’ajje conosciute ma’ cavalle!...
Tu che ci ride? Se vedè’ le mosse!
Tutte!... Lu muvemente de le cosse...
50Fije de la Madonna! Gni na palle,

ritte ’n fugate... «Strigne, Fulachìne,
leste! Aripasse ’nnanze a tutte quente...».
53A nu mumente s’attaccà di mane...

E i’ nen casche? E allore so’ fantine?
’Stu mese di settembre mi presente
56pe’ curre’ a lu steccate di Lanciane!

[p. 23 modifica]

V


Di bbotte lu ’mbrellone s’arillente,
po’ si ’mpustà. Ch’è state e che n’è state?
Une strillà: — Caléte, bbona ggente. —
60N’âtre mi venne a dà na trittecate:

— Cale ca s’è ’cciuppate la jumente,
cale — mi fece. — E come s’è ’cciuppate?
— Jamme, che t’àja dire?... A’ ’ntruppecate...
64— E mo? — Si chiude lu divertimente!... —

Cumpà’, calive ’nche na vocc’amare
gni quande avè’ magnate le tenàjje.
67Mi fece accuscì male a vidè’ chiare

proprie a chelu cchiù bbelle de lu sfizie:
mi ni jve a durmì’, tante la rajje
70che n’aspettive manche l’artefizie!