Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/Lu puverelle cioppe

Da Wikisource.
Lu puverelle cioppe

../La brunchìte ../Lu timore di Ddie IncludiIntestazione 24 agosto 2023 75% Da definire

La brunchìte Lu timore di Ddie
[p. 95 modifica]
Lu puverelle
cioppe
[p. 97 modifica]

I


— N’ci vajje cchiù? Gna vu’ che ci-arrivajje
dope lu fatte di chell’avetr’anne?
— Ma alloche stive bbone, se ne’ sbajje!
4— Scine, ci jave du’ tre vôte all’anne,

mi dave pe’ durmì’: rimesse e pajje,
e mi facè magnà’. Ma, pe’ Sant’anne!,
Se i’ so ciopp’o no, diche, sti guajje
8che je ne ’mporte a jsse, a don Giuvanne?

— Ma che gna fu? — Gna fu? Fu a San Donate,
verse le quattre all’ore di carrìre,
11m’avè’ ’llungàte ’nterre a la vutate

de lu Cancelle Rosce e le quatrine
nenguè’. La ggente mi parè’ na fìre:
14carrozze, bbiche, n’si vedè, la fine.

[p. 98 modifica]

II


Arrive don Giuvanne ’n carruzzine,
purtave nu cavalle rosce e bianche,
nen sacce mo se quelle fu la stanche
18o se fu l’ombre di chelu casine;

lu cavalle s’abbocche a mane manche,
streppe lu crocche de lu velancìne,
dese nu zumpe, me cascà vicine
22e s’arivutrìja ’mmezz’a lu fanche.

I’ nen putè scappà’ ca ere cioppe.
Ma quande mi vidive lu cavalle
25che s’arihàvezà, girà la groppe...

tele!... Scappìve pe’ le cost’abballe...
Quelle che succedì, manc’a nu cane!
28Fischiate, strille, fìquere, patâne...

[p. 99 modifica]

III


— E mo’, d’allore, n’ci la rincuntràte?
— Come! ci jve chela sera stesse.
I’ mi credè’ ca se n’avè’ scurdate;
32appene mi vidì’ mi curr’appresse

’nche na varrelle: — M’ô pijà pe’ fesse?
— fece, — va fore, latre svergognate!...
Sci le capìte mo che m’à successe?
36Quande mi vedè’ ’nterre struppïate;

puverelle, dicè’ mi confurtave,
mo che s’accorte ca tenghe ’ste cosse
39che, ’n graz’a Ddi’, me pare du’ culonne,

mo t’aja struppïà! Se ne’ scappavem
cullu’ a ddavere mi tritàve l’osse.
42Che bbella carità, per la Madonne!