Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/Serenate a mamma

Da Wikisource.
Sonetti/Poesie dialettali

Serenate a mamma ../ ../Lu destine IncludiIntestazione 19 agosto 2023 75% Sonetti/Poesie dialettali

Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente Lu destine
[p. 1 modifica]

Serenate a mamma


O Ma’, se quacche notte mi ve’ ’mmente
ti vùjje fa’ na bella ’mpruvisate;
t’àja minì a purtà na serenate
’nche stu trumbone d’accumpagnamente.

Ne’ ride’, Ma’... Le sacce: lu strumente
è ruzze e chï le sone nen te’ fiate.
Ma zitte, ca se ccòjje lu mumente,
capace che l’accùcchie na sunate.

Quande lu vicinate s’arisbèjje,
sentènneme sunà’, forse pu’ dire:
Vijat’a isse come sta cuntente!

Ma tu che mi cunusce nen ti sbèjje:
li sî ca ogni suffiate è nu suspire,
li sî ca ogni mutive è nu lamènte!