Furcela di padrons

Da Wikisource.
ladino

Jan Batista Alton 1881 Liendes y stories tradizionales Furcela di padrons Intestazione 18 aprile 2016 50% Da definire

Furcela di padrons.


Da vedlamënter l' Grof de Sëlva ova fat giavé dala jënt de Sëlva n lech, y i ova fac lauré debant. I primes pësc me vën mpo mil rainesc l un. Do puec ani iel unì na gran burasca y l lech ie rot ora y l' ega à fat n dann per duta Gherdëina, che n' ie mei stat l cumpagn. L didancuei vëijun mo cater salieries n pas sot tiera, fates de gran lëns, y palances seura via curides. N puech dedora dla salieries iel de gran sasc y de gran bujes sotite, ulache zacan la lores se fajova coes. Mo l didancuei fejel spavënt a cialé ite. Dlongia iel na gran funtana d' ega, d' inviern bona ciauda che la ne dura no nëif no dlacia. I seniëures, che passa, duc se fërma y ciala cun si roles ncantëur, davia che n vëija dlonch ora; ala fin damandi ega y la i sa tan bona, ch' i se n ciaria ite la flasces plëines. Chësta dëss vester la mieur ega de Sëlva.