Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, II.djvu/152

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


dar gl' ani sin meisa et igl ani ei semidaus en in panetsch, il qual ei ruclaus giun plaun e semidaus en in sem glin. Lez ei jus tras in sdrem dil plintschiu e daus giun tschaler e leu semidaus en ina uolp. 5 La feglia dil retg ha survigniu in pop. Il retg ha dumendau sinquei tuts quels el chisti, tgei strof el dueigi dar à sia feglia persuenter. Tuts han detg, ch' el sapi far tgei, ch' el vegli cun ella. Il retg ha fatg baghiar si in chisti sin ina ensla, ha mess en cheu la feglia et il pop e fatg mirar si la porta. Mo l' uolp purtava mintga di à la feglia dil retg et à lur 10 fegl la maglia de fenestra en. Suenter siat ons ha il retg giu ricla e voliu mirar, sch' el anfli l' ossa della feglia, el ei ius sin l' ensla et ha fatg rumper en il mir. Cura, ch' el ei vegnius si en stiva, ha il retg enflau la feglia seuna e frestga et in bi buob de siat onns cun ella. El ha giu grond plischer et ha emparau, tgi hagi manteniu ella. La feglia ha raquintau 15 tut et ha detg à l' uolp, che era sut pegna en, de levar si. L' uolp ei levada si et ei en quei moment daventada in grond e bi umm. Il retg ha priu els dus cun el en il chisti, nua che tuts han giu bien avunda. 102. Igl umm en la glina. En la glina ei in umm, che mulscha ina vacca; quel mava adina la 20 notg e mulscheva las vaccas dils auters, che maven per bual. Ina notg era ei clara, bialla glina; per el memia clar; el vegn vilaus e smaladescha sin la glina. Per strof ha la glina tratg si el tier ella e lau sto el star adina. 103. Il salep e la farmicla. 25 Il salep e la farmicla vuleven maridar ensemen. Cura ch' ei ein ira tiegl altar ei il salep daus anavos et ha rut l' ossa. La farmicla ei ida per etg de madagar el. Ella ei ida de pastgias e turnada de nadal. Cura ch' ella ei turnada, era il salep morts. Ella ei ida sur fossa et ha bargiu,

no match

entochen ch' ella ei morta.

PPN345572629_0009-0135.xml