Suns ed accords/3

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
O tratsch alpin

../2 ../4 IncludiIntestazione 10 ottobre 2015 25% Da definire

2 4

O tratsch alpin.

<poem> O tratsch alpin, miu vegl Grischun, Tei stos jeu carezar: Glatschers d' argient en bi solegl, Uauls de pegn en stgir bategl, 5 O biala patria, Grischun en Svizzera! Sulom patern, miu vegl Grischun, Cheu sundel jeu naschius, Cheu stat miu vitg, cheu ein mes praus, 10 Cheu sun jeu leds e consolaus, O mumma patria, O cara Rezia! O bi curtin, tschinclaus da quolms, Tei vi jeu cultivar! 15 Ti das lavur, ti das gudogn, De nos babuns ti prau schi sogn, O libra patria, O mia Rezia!