Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/Brìndise

Da Wikisource.
Brìndise

../'N punte di morte ../Lu testamente di zi' Carminucce IncludiIntestazione 25 agosto 2023 75% Da definire

'N punte di morte Lu testamente di zi' Carminucce
[p. 127 modifica]
Brìndise
[p. 129 modifica]

I


Se vvù sentì’ le mèstre de la scòle
t’abbòtte di paràbbel’e cunzìje.
Cumènze: lu cervèlle de lu fije
4ca sta furmate gni nu girasòle...

T’allente na ’ncrullate di parole
frastìre: l’attavisme, la famìje...
Tatòne immèce, senza i’ a la scòle,
8dicè’: «fije di hatte sorge pije»

e si spicciave ’nche ’ste ddù’ versitte.
Madonna me’, ma se ti vûte tunne
11le vide; ma ci vu’ lu libbre scritte

ca la ciuvette nen fa lu cardille?
Si sa, si vede da che munn’è munne,
14ca lu ciràsce fa lu cirascille.

[p. 130 modifica]

II


Perciò chi te’ lu sangue malamente
si pô cagnà’ la sciasse, lu cappelle,
ma lu core, cumpà è sempre quelle!
18Mo tu le si’: i’ ggire, vede e sente

e ne cunosce!... Ci sta certa ggente
che mentre t’accarezze, a lu cchiù bbelle
l’ugne j’ariduvente scarapelle
22e... ràsciche! Ma nu’, pe’ la sumente,

nu’ jame sempre ’nnante gni na spose!
E a st’abruzzise, genta paisàne,
25je pô mancà’, che sacce..., chela cose,

gna t’àjja dire?... La ’mbratanatùre!
Ma te’ nu core, che ’mmezz’a lu pane
28le pu’ magnà’ ca nen ci stà misture!

[p. 131 modifica]

III


E mi piace, cumpà’, stu sentimente:
scià benedette Ddì’ che ce l’à date!
Se vvì a ’ste case nustre, appena ’ntrate,
32chi prime ti pô fa’ nu cumplimente.

Sùbbete vine cotte, cunzervate,
vecchie, nove, raspante, tralucente,
le nuce, lu taralle a foche lente,
36la pizzellucce, la liva curàte...

Tu ci ti sinte a ricrïà’ lu core!
Dice: ma tu vi’ ’ppresse a ’ste sciucchezze?
39Gnarnò, n’si guarde mai lu valore,

scia ’ccise cinque lire!... Ma te jùve
chela crïanze, chela gentilezze
42che a n’âtra parte tu nen ci le truve.

[p. 132 modifica]

IV


Sême fatte accuscì, care cumpare,
che fà ca nen ci sta tanta quatrine?
Lu bagne, o te le fì’ ’mmezz’a lu mare
46o pure te le fì dentr’a la tine,

quande sti’ tutte ’mbusse, a pare a pare,
che fà che a mezze palme da la schîne
ci sta la tine e nen ci sta lu mare?
50Sême fatte accuscì, ’nche tre carrìne

nu’ sême ricche, sême miliunerie.
Ci-avaste nu caròfene scarlate
53pe’ farïe scurdà’ ogne miserie,

la vucc’a rrise di na giuvinette,
nu litre, quattr’amice e na cantate
56’nche n’accumpagnamente d’urganette!

[p. 133 modifica]

V


E mitt’a bbeve’, ca’ stu munn’è bbelle,
e chi ne le capisce è n’animale!
Jamme, cumpà’, và a rrìmpie’ ’ssu vicàle...
60— Lu vicàle? Mu pìje lu vascelle!

Sole na cose: ca ti pô fa’ male!...
— Eh! l’ùcchie mï sta’ ffa’ cinciacappelle,
ma nen m’importe: schiatte la cicale?
64Schiatte pur’i’! Ci cride? Immèce quelle

te’ cchiù salute dope c’à cantate...
Perciò vevème, ca chi te’ ’stu core
67n’c’è case ca te fa na birbantate.

A ddò’ passème nu’ scappe lu piante,
a ddo’ passème nu’ si fa l’amore,
70a ddo’ passème nu’, passe lu cante!