Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/Lu fume

Da Wikisource.
Lu fume

../Vujje pijà' la mojje ../La camisce de lu ruffïane IncludiIntestazione 24 agosto 2023 75% Da definire

Vujje pijà' la mojje La camisce de lu ruffïane
[p. 81 modifica]
Lu
fume
[p. 83 modifica]

I


— Che fum’a fa’? Nen sî ca ta rruvine? —
mi dice ogni tante Filumène
— Ca da’ rifunne stòmech’e quatrine
4pe’ fàrete na cure di velene!

Ma che ci chècce? Fi’ minì’ na pene
a sintì’ tosce tutte le matine!
Accàttece la carne, ti fa bbene
8e n’ta riduce secche gni nu spine! —

Ma quelle che ne sa? La puverelle
parl’accuscì pecchè nen te’ talente.
11Tatòne immece, m’avè cunzijate:

— Dentr’a la case, niputucce bbelle,
state dijùne e fà nu patimente,
14ma pe’ la vie lu sìcher’appicciàte...

[p. 84 modifica]

II


E sèguet’a fumà’ gni nu dannate!
E fume marcadore, pe’ suspette,
quille di otte solde a scatelette.
18Ma stamatine stave disperate,

cioè che diche? Nen tenè’ cagnate,
tenè tre solde, juste nu pacchette
di pupulare (m’assucàte ’n pette!).
22L’apparenze però l’àje salvate

mettènnel’a na scàtele di jre
a dove ci tenè’ le marcadore.
25N’amiche: — Guè, si fume? — Sci padrone. —

Se l’appicciàte, à fatte du’ respire
e dope à ditte: — O marcadora bbone!
28chi fum’a te si sent’aprì’ lu core!

[p. 85 modifica]

III


— N’ci vo’ lu fume, ma ci vo’ l’arruste, —
da quase tutte quente sent’a dire.
Ma a me st’affare nen mî pare giuste:
32ca tu mi mitt’a còce’ na rrustìre

sopre a la furnacelle? Ti dà guste!
ma a chi sta fore chï je le va dire?
Tu fa’ ’sci’ fume da la ciumenìre...
36le ggente ne’ le sa se è d’arruste,

di pàjje, di rraù o di pulente.
La ggente vede e dice: gna cucine!...
39E nu cuverne antiche e sapïente

nen ti dicè’: sci ricche o tu sci basse.
Vedè’ lu fume ’sci’ da lu camìne,
42se regulàve e ti mettè’ la tasse.

[p. 86 modifica]

IV


Ma lu cuverne mo nen è chiù quelle,
mo n’se cuntente chiù di tante poche.
Gna si pô regulà’ chiù da lu foche
46se s’à pijàte ’rruste e furnacelle,

e s’à leccate pure la tijelle?!
E che vu’ fa’? T’ù’ mette’ a ffa’ le ggioche?
Gnarnò! Magàre lìve n’âtru sfoche,
50cuntìntet’a magnà’ pane e sardelle,

vatt’a durmì’ a l’oscure, senza lume...
Ma ’n quante po’ ca mi vulisse dire
53ca se pô stà’ a lu munne senza fume,

i’ ta rispunne ca, se tu capisce,
custasse nu tuscane cinque lire,
56ne’ spriche, no: sparègne e cumparisce!