Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/Vujje pijà' la mojje

Da Wikisource.
Vujje pijà’ la mojje

../La cocce di San Donate ../Lu fume IncludiIntestazione 24 agosto 2023 75% Da definire

La cocce di San Donate Lu fume
[p. 77 modifica]
Vùjje
pijà’
la mojje
[p. 79 modifica]

Lu tempe passe e l’anne sempr’accòjje,
nen m’aricorde chiù l’età che àjje,
3perciò vojje lassà’ pinzìre e guajje,
àjje penzate di pijà’ la mojje.
Ma prime di trovà chi mi si pije,
6vajje cerchenne chi mi dà cunzije.

M’à ditte Zi’ Giuvanne di Caròte:
— La mojje s’arsumèjje a nu citròne,
9che tutte sta gnà èsce. Certe vôte,
quande l’acchètte, crìchel’e rintòne,
dapù li vì’ a tajà’: pô ’scì’ ammannate,
12pô ’scì’ checòcce e ti pô ’scì’... scarlàte!

Zi’ Colasante immèce m’à spiegate:
— La giuvinette quande si marite
15è gni nu solde nove: appena ’scite
è bbelle, pare d’ore, aricercàte.
Ma dope a mane a mane si scurisce,
18divente nere e te s’arruzzinisce! —

[p. 80 modifica]

E mo vàjje facenne gnì la hatte,
la hatte quand’à perse lu pulmone!
21Ma di truvà’ ne’ ’ncore mi ve’ fatte
n’amiche che capisce lu citrone,
o quacche âtre che mi garantisce
24nu solde nove che n’s’arruzzinisce.