Fra tuti quî ke fece lu Creature

Da Wikisource.
XII secolo

poesie letteratura Fra tuti quî ke fece lu Creature Intestazione 21 giugno 2010 75% Poesie

 
Fra tuti quî ke fece lu Creature,
nusune ne serà sença tenure
c’ame, quant’e’ sulu facu, Amure.
El m’aucid’e confunde a tute l’ure,
sì che [m]ai poso né note né die.