Lʼ jì a de net

Da Wikisource.
ladino

Jan Batista Alton 1881 Lʼ jì a de net Intestazione 18 aprile 2016 50% Da definire

tratto da TALL Vocabolar dl ladin leterar

Lʼ jì a de net.


T.d.O. y C.d.R. fô da jogn dui dër mac ëi. Sán bele, le jí a de nöt é dagnora sté usanza ël ia Colfosch. Ai fô pa bëgn n püʼ massa rî chi pestes y le püre curat se scraiâ fora lʼ anima a pordiché decuntra; plü chʼ ël fajô y peso chʼ al fô.

Na nöt toli na litra y vá sö sön na finestra, olache la möta i aspetâ; an sá bele, che les ëres é dagnora peso co i ëi, [chʼ ares] fejes pa les devotes incina chʼ ëres ois. Te na ota vëighi sö insom la litra n om fosch tl müs, vistí bel vërt de lüch; ai se sperd tan a odëi, chʼ ai ne sʼ infida ʼci plü a trá le fle ne y sʼ un sciampa tan snel ia Ric, chʼ ëi ne sa instësc no, scʼ ai é bëgn jüs o saltá o sce valʼ de ri i á porté por aria. Iló ési spo stá plëgns de soius y tremorâ dala füria; dî ési stá feter püri y á ciafé na burta rogna ʼcër la bocia. Chi dui nʼ é plü mai jüs a de nöt ëi.