San Giusepu al va a spassu

Da Wikisource.
dialetto bustocco

Anonimo 1982 Luigi Giavini Canti cantastoria San Giusepu al va a spassu Intestazione 21 marzo 2014 75% Canti

San Giusepu al va a spassu
Vergin Maria la vör andá dré.

2Sté cà, sté cà Vergin Maria
parché 'l viagiu l'é troll luntan.

3Se 'l viag l'é troll luntan
quan mi sum straca a ma fermaó.

4Quan fu stata inanzi un tocu
Vergin Maria la dis che g'ha fam.

5Andèm andèm Vergin Maria
che un prestiné lu truaèm.

6Quan fu stata inanzi un tocu
ul prestiné sì l'han truà.

7Mangé mangé Vergin Maria
mangé mangé fin quan ga n'hi sé.

8Bevé bevé Vergin Maria
bevé bevé fin quan ga n'hi sè.

9Quan fu stata inanzi un tocu
Vergin Maria la dis che g'ha séd.

10Andèm andèm Vergin Maria
'na veduèla la truaèm.

11Quan fu stata inanzi un tocu
a veduèla sì l'han truà.

12Quan fu stata inanzi un tocu
Vergin Maria l'é straca assé.

13Andèm andèm Vergin Maria
che 'na camana la truaèm.

14Quan fu stata inanzi un tocu
a camana sì l'han truà.

15E a mezzanoci giüsta
a gh'é nassü ul Bambén Gesù.


Traduzione

San Giuseppe va a spasso
Vergin Maria vuole andar dietro (seguirlo).

2State a casa, state a casa Vergin Maria
perché il viaggio è troppo lontano.

3Se il viaggio è troppo lontano
quando sono stanca mi fermerò.

4Quando fu innanzi un pezzo
Vergin Maria dice che ha fame.

5Andiamo andiamo Vergin Maria
che un prestinaio lo troveremo.

6Quando fu innanzi un pezzo
il prestinaio sì l'hanno trovato.

7Mangiate mangiate Vergin Maria
mangiate mangiate fin quando ne avete abbastanza.

8Quando fu innanzi un pezzo
Vergin Maria dice che ha sete.

9Andiamo andiamo Vergin Maria
una fontana la troveremo.

10Quando fu innanzi un pezzo
la fontana sì l'hanno trovata.

11Bevete bevete Vergin Maria
bevete bevete finché ne avete abbastanza.

12Quando fu innanzi un pezzo
Vergin Maria è stanca abbastanza.

13Andiamo andiamo Vergin Maria
che una capanna la troveremo.

14Quando fu innanzi un pezzo
la capanna sì l'han trovata.

15E a mezzanotte in punto
è nato il Bambin Gesù.