Menamenamò

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
canti

cantastoria Menamenamò Intestazione 8 maggio 2011 25% canti


E alli balli ieu nu ci vegnu
pe lu vestitu ca mò nu tegnu.
E alli balli ieu nu ci vegnu
pe lu vestitu ca mò nu tegnu.
Allu vestitu nu ci pinsare
ca c'è lu tata ca lu pò ccattare.
Allu vestitu nu ci pinsare
ca c'è lu tata ca lu pò ccattare.

2Menamenamò se voi venì
questa è l'ora ca ni ma sci.
Menamenamò se voi venì
questa è l'ora ca ni ma sci.

3E alli balli ieu nu ci vegnu
pe le scarpe ca mò nu tegnu.
E alli balli ieu nu ci vegnu
pe le scarpe ca mò nu tegnu.
Alli scarpe nu ci pinsare
ca c'è lu tata ca li pò ccattare.
Alli scarpe nu ci pinsare
ca c'è lu tata ca li pò ccattare.

4Menamenamò se voi venì
questa è l'ora ca ni ma sci.
Menamenamò se voi venì
questa è l'ora ca ni ma sci.

5E alli balli ieu nu ci vegnu
pe lu zitu ca mò nu tegnu.
E alli balli ieu nu ci vegnu
pe lu zitu ca mò nu tegnu.
E te lu zitu nu ta preoccupare
ca ieu a quai ce nci stau a fare.
E te lu zitu nu ta preoccupare
ca ieu a quai ce nci stau a fare.

6Menamenamò se voi venì
questa è l'ora ca ni ma sci.
Menamenamò se voi venì
questa è l'ora ca ni ma sci.


Traduzione


E ai balli io non vengo
per il vestito che non tengo.
E ai balli io non vengo
per il vestito che non tengo.
Al vestito non ci pensare
che c'è papà che lo può comprare.
Al vestito non ci pensare
che c'è papà che lo può comprare.

2Sbrigati-Sbrigati-ora se vuoi venire
questa è l'ora che dobbiamo andarcene.
Sbrigati-Sbrigati-ora se vuoi venire
questa è l'ora che dobbiamo andarcene.

3E ai balli io non vengo
per le scarpe che non tengo.
E ai balli io non vengo
per le scarpe che non tengo.
Alle scarpe non ci pensare
che c'è papà che le può comprare.
Alle scarpe non ci pensare
che c'è papà che le può comprare.

4Sbrigati-Sbrigati-ora se vuoi venire
questa è l'ora che dobbiamo andarcene.
Sbrigati-Sbrigati-ora se vuoi venire
questa è l'ora che dobbiamo andarcene.

5E ai balli io non vengo
per il fidanzato che che non tengo.
E ai balli io non vengo
per il fidanzato che che non tengo.
E del fidanzato non ti preoccupare
che io qui che ci sto a fare.
E del fidanzato non ti preoccupare
che io qui che ci sto a fare.

6Sbrigati-Sbrigati-ora se vuoi venire
questa è l'ora che dobbiamo andarcene.
Sbrigati-Sbrigati-ora se vuoi venire
questa è l'ora che dobbiamo andarcene.