Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian 1864 Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ

Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ, së tëmòvà, ch' ël së vëndichess, y ch' ël foss magàri pront a jë dè na curtlèda. Càŋchè 'l nëviĉ hà àudi chëst, jë hà ël fàtt a savëi, che la dëssa pur stè zenza tëma, che permò da S. Martiŋ mazzuŋ l' àutges!