Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian 1864 Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna

Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna, chë fòa stata rìa y dössanousa drè assè, ariĉoulmënter. No bràdlè, diŝ l' us̄iŋ, che vòsta vita no foà pu no, auter che zànca e zèra. L' jè bëŋ vëira, respuend 'l vëidum, ma më vëŋ da bràdlè càŋchè më reccòrde, che 'l di del judize hà ëila inò da reŝuŝitè!