Quaranta novelle

Da Wikisource.
(Reindirizzamento da 40 novelle)
Jump to navigation Jump to search
danese

Hans Christian Andersen XIX secolo 1903 Maria Pezzè Pascolato Fiabe letteratura Quaranta novelle Intestazione 26 settembre 2008 50% Fiabe

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Indice delle novelle

(Eventyr og Historier, Kjöbenhavn, C. A. Reitzels Forlag, 1887, Volume I, 237, Novella XXVII: Den Grimme Aelling: "Der var saa deiligt ude paa Landet"...)
(I, 89 - N. IX: Keiserens nye Klaeder: "For mange Aar siden levede en Keiser"...)
(I, 386 - N. XLIX: Historien om en Moder: "Der sad en Moder hos sit lille Barn"...)
(I, 1 - N. I: Fyrtöiet: "Der kom en Soldat marscherende hen ad Landeveien"...)
(I, 124 - N. XI: Gaaseurten: "Nu skal Du höre!"...)
(II, 317 - N. CXIII: Sneglen og Rosenhaekken: "Rundt om Haven var et Gjerde af Nöddebuske"...)
(I, 128 - N. XII: Den Standhaftige Tinsoldat: "Der var en Gang fem og tyve Tinsoldater"...)
(I, 65 - N. VIII: Den lille Havfrue: "Langt ude i Havet er Vandet saa blaat"...)
(I, 333 - N. XXXIX: Den lille Pige rned Svovlstikkerne: "Der var saa grueligt koldt"...)
(I, 247 - N. XXVIII: Grantraeet: "Ude i Skoven stod der saadant et nydeligt Grantrae"...)
(I, 297 - N. XXXI: Stoppenaalen: "Der var en Gang en Stoppenaal"...)
(I, 224 - N. XXV: Nattergalen: "I China veed Du jo nok er Keiseren en Chisener"...)
(I, 234 - N. XXVI: Kjaerestefolkene: "Toppen og Bolden laae i Skuffe"...)
(I, 9 - N. II: Lille Claus og store Claus: "Der var i an By to Moend"...)
(I, 31 - N. V: Tommelise: "Der var en Gang en Kone"...)
(II, 160 - N. XCVIII: Gaardhanen og Veirhanen: "Der vare to Haner"...)
(I, 21 - N. III: Prindsessen paa Aerten: "Der var en gang en Prinds"...)
(I, 214 - N. XXII: Svinedrengen: "Der var en Gang en fattig Prinds"...)
(I, 42 - N. VI: Den uartige Dreng: "Der var en Gang en gammel Digter"...)
(II, 228 - N. CVI: Hvad Fatter gjör, det er altid det Rigtige: "Nu skal ieg fortaelle Dig en Historie"...)
(I, 308 - N. XXXIV: Elverhöi: "Der löb saa vimse nogle Fürbeen i Spraekkerne paa et gammelt Trae"...)
(I, 222 - N. XXIV: Engelen: "Hver Gang et godt Barn döer"...)
(II, 98 - N. LXXXVII: Hurtiglöberne: "Der var udsat en Priis"...)
(I, 306 - N. XXXIII: Bedstemoder: "Bedstemoder er saa gammel"...)
(II, 153 - N. XCVI: Pen og Blackhuus: "Der blev sagt i en Digters Stue"...)
(I, 483 - N. LXXI: Den sidste Perle: "Der var et rigt Huus, et lykkeligt Huus"...)
(I, 488 - N. LXXIII: Ved det yderste Hav: "Et Par store Fartöier vare sendte höit op mod Nordpolen"...)
(I, 321 - N. XXXVI: Springfyrene: "Loppen, Graeshoppen og Springgaasen vilde en Gang see"...)
(I, 394 - N. LI: Hörren: "Hörren stod i Blomster"...)
(I, 372 - N. XLVI: Det Gamle Huus: "Der var omme i Gaden et gammelt, gammelt Huus"...)
(I, 469 - N. LXVIII: Fem fra en Aertebaelg: "Der var fem Ærter i en Ærtebaelg"...)
(I, 197, - N. XX: Ole Luköie: "I hele Verden er der Ingen, der kan saa mange Historier"...)
(II, 102 - N. LXXXVIII: Klokkedybet: "Ding-dang! ding-dang! klinger det fra Klokkendybet i Odense Aa"...)
(I, 407 - N. LV: Der er Forskjel: "Det var i Mai Maaned"...)
(I, 359 - N. XLV: Skyggen: "I de hede Lande, der kan rigtig nok Solen braende!"...)
(I, 355 - N. XLIV: Lille Tuk: "Ia, det var Lille Tuk, han hed egenlig ikke Tuk"...)
(I, 429 - N. LX: Det er ganske vist!: "Det er en frygtelig Historie!"...)
(II, 216 - N. CIV: Tolv med Posten: "Det var knagende Frost"...)
(I, 338 - N. XLII: Der gamle Gadelygte: "Har Du hört Historien om den gamle Gadelygte?"...)
(II, 415 - N. CXXXII: Skrubtudsen: "Brönden var dyb, derfor var Snoren lang"...)