Quaranta novelle

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
danese

Hans Christian Andersen XIX secolo 1903 Maria Pezzè Pascolato Fiabe letteratura Quaranta novelle Intestazione 26 settembre 2008 50% Fiabe

Indice delle novelle

(Eventyr og Historier, Kjöbenhavn, C. A. Reitzels Forlag, 1887, Volume I, 237, Novella XXVII: Den Grimme Aelling: "Der var saa deiligt ude paa Landet"...)
(I, 89 - N. IX: Keiserens nye Klaeder: "For mange Aar siden levede en Keiser"...)
(I, 386 - N. XLIX: Historien om en Moder: "Der sad en Moder hos sit lille Barn"...)
(I, 1 - N. I: Fyrtöiet: "Der kom en Soldat marscherende hen ad Landeveien"...)
(I, 124 - N. XI: Gaaseurten: "Nu skal Du höre!"...)
(II, 317 - N. CXIII: Sneglen og Rosenhaekken: "Rundt om Haven var et Gjerde af Nöddebuske"...)
(I, 128 - N. XII: Den Standhaftige Tinsoldat: "Der var en Gang fem og tyve Tinsoldater"...)
(I, 65 - N. VIII: Den lille Havfrue: "Langt ude i Havet er Vandet saa blaat"...)
(I, 333 - N. XXXIX: Den lille Pige rned Svovlstikkerne: "Der var saa grueligt koldt"...)
(I, 247 - N. XXVIII: Grantraeet: "Ude i Skoven stod der saadant et nydeligt Grantrae"...)
(I, 297 - N. XXXI: Stoppenaalen: "Der var en Gang en Stoppenaal"...)
(I, 224 - N. XXV: Nattergalen: "I China veed Du jo nok er Keiseren en Chisener"...)
(I, 234 - N. XXVI: Kjaerestefolkene: "Toppen og Bolden laae i Skuffe"...)
(I, 9 - N. II: Lille Claus og store Claus: "Der var i an By to Moend"...)
(I, 31 - N. V: Tommelise: "Der var en Gang en Kone"...)
(II, 160 - N. XCVIII: Gaardhanen og Veirhanen: "Der vare to Haner"...)
(I, 21 - N. III: Prindsessen paa Aerten: "Der var en gang en Prinds"...)
(I, 214 - N. XXII: Svinedrengen: "Der var en Gang en fattig Prinds"...)
(I, 42 - N. VI: Den uartige Dreng: "Der var en Gang en gammel Digter"...)
(II, 228 - N. CVI: Hvad Fatter gjör, det er altid det Rigtige: "Nu skal ieg fortaelle Dig en Historie"...)
(I, 308 - N. XXXIV: Elverhöi: "Der löb saa vimse nogle Fürbeen i Spraekkerne paa et gammelt Trae"...)
(I, 222 - N. XXIV: Engelen: "Hver Gang et godt Barn döer"...)
(II, 98 - N. LXXXVII: Hurtiglöberne: "Der var udsat en Priis"...)
(I, 306 - N. XXXIII: Bedstemoder: "Bedstemoder er saa gammel"...)
(II, 153 - N. XCVI: Pen og Blackhuus: "Der blev sagt i en Digters Stue"...)
(I, 483 - N. LXXI: Den sidste Perle: "Der var et rigt Huus, et lykkeligt Huus"...)
(I, 488 - N. LXXIII: Ved det yderste Hav: "Et Par store Fartöier vare sendte höit op mod Nordpolen"...)
(I, 321 - N. XXXVI: Springfyrene: "Loppen, Graeshoppen og Springgaasen vilde en Gang see"...)
(I, 394 - N. LI: Hörren: "Hörren stod i Blomster"...)
(I, 372 - N. XLVI: Det Gamle Huus: "Der var omme i Gaden et gammelt, gammelt Huus"...)
(I, 469 - N. LXVIII: Fem fra en Aertebaelg: "Der var fem Ærter i en Ærtebaelg"...)
(I, 197, - N. XX: Ole Luköie: "I hele Verden er der Ingen, der kan saa mange Historier"...)
(II, 102 - N. LXXXVIII: Klokkedybet: "Ding-dang! ding-dang! klinger det fra Klokkendybet i Odense Aa"...)
(I, 407 - N. LV: Der er Forskjel: "Det var i Mai Maaned"...)
(I, 359 - N. XLV: Skyggen: "I de hede Lande, der kan rigtig nok Solen braende!"...)
(I, 355 - N. XLIV: Lille Tuk: "Ia, det var Lille Tuk, han hed egenlig ikke Tuk"...)
(I, 429 - N. LX: Det er ganske vist!: "Det er en frygtelig Historie!"...)
(II, 216 - N. CIV: Tolv med Posten: "Det var knagende Frost"...)
(I, 338 - N. XLII: Der gamle Gadelygte: "Har Du hört Historien om den gamle Gadelygte?"...)
(II, 415 - N. CXXXII: Skrubtudsen: "Brönden var dyb, derfor var Snoren lang"...)