Lattscham eir in pa dir

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
romancio

1908 L Lattscham eir in pa dir Intestazione 22 febbraio 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Scarica in formato ePub Volkslieder 50%.svg  di Autori vari

60


Üna chianzun da inamuramaintt da pœval juven. (Nach Ms. And.)

[f. 5a] Lattscham eir in pa dir,
Da co ch in va amaun.
Meis cour quell stuva murrir,
Giont usche via e naun,
5 stou esser eir usche,

Schi in rumpa eug ilg tscharve.
Scha noss duos ins den sparalgiar(e),
Da let stou eug schlupar.
O staila d la damaun,
10 Et eir tia caruna,

Eug vles ch tü ngissass naun
cun tia stolza parsuna(e);
pro tay les eug gient star
E ma nun s voul adar.
15 Tia vita plaschaivla(e)

Les eug guagent amar,
Ilg bain, ch eu a tay vœlg,
Nun po ingün dir oura.
Et tü taschas chia mœ
20 E ma nun disch da m tour;

A may saimpar incresscha,
meis letd pür singrondessa.
O nar, chi s inamura
sün femmnas massa in presscha!
25 schi s porssa naun teis maun

Cun buna pachienza,
[f. 6a] Chia jngün a may nun sforsa,
Chieu fettscha nautra pantenza,
Eir rir, chi possam maj(e).
30 Les deis, ch eu saves far,

Chi a may nun m incrasschess,
La les eug ingianar,
pür chia ingün nun savess.
Eug vœlg tuot laschar star,
35 I vœlg cun boen pruar;

sch ella a may nun voul,
schi la volgia blassmar.
cun tuot, vuo bella matta,
Nun s voelgiat stramantar;
40 Bavengia, chi sa fatta,

Scha vuo laig cun maj guagiar.
Quel, chi a fatt quista chianzun,
Ais ün juven da maridar,
chi porta ün püschal penas,
45 ch ell ais ün nar da femnass,
Da queuss chi schiatan blerss.