Üna chianzun mundauna bella

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
romancio

1905 U Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, VII.djvu Üna chianzun mundauna bella Intestazione 31 ottobre 2015 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Nuvola apps bookcase.svg Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathieVol. VII

[p. 313 modifica]313

ÜNA C[HI]ANZUN MUNDAUNA BELLA.

(Ineditum nach Ms. Klag.)

[f. 167a] Danöf lain nuo chiantare
Aquia üna chiazun,
S vo ngivat à tadlare
Quella cun devottiun.
5 Chia Salomon quel dische,
El voul con seis tschantschare
Bain far ün ferm avis(s)e
D las femnas da(ss) s retrar.
El voul con seis tschantschar
10 Aquia dar ad incler,
Cur chi' ün s voul maridar,
Chi' el dess havajr pisser
Et tour üna chiarina.
Mo nun sun da chiatar,
15 Schabain con üna lgüme
El ngis quella à tscherchiar.
[f. 168a] I sun ün früt danaivel,
Sun plain d ingionamaints;
Las malas sun nus(s)[ch]aivlas
20 Cun lur inpissamaints.
I vala da guardare,
Chi' el non s chiatta ingiana.
T perchiüra bain da quella,
Schabain la fuoss eir bella.
25 El voul bain conguallar:
Üna chj ha greif spierts,
Seja sco ün anne d aur
Aint in il ngif d ün püerck.

[p. 314 modifica]

Na duona dantiglius(s)a
30 Ais eir nus(s)chaivel zuond:
La tegna saimper russe,
Va adüna intuorn brunclondt.
El voul bain conguallar:
Sco ün di plöfgius
35 Seja ün contin guttare,
Usche tegnla a saimper russ.
[f. 169a] Uschea seja eir quella
Cun seis contin brunclar,
Seja mus(s)ica eir quela
40 Chia la fa stras[s]unar.
Sün il chiantun dal tett
Lessa aunt habitar,
Co pro na talla stare.
I fuoss eir mer dallet.
45 Na dretta malla duona
Ais bain nuschajvel tschert.
I fuoss me sün ün cuolmen
Oder in ün desert,
Co habitar cun ela, (eug vles eir)
50 [Eug vles eir] plü guagient,
Co saimper dudir quella
A far seis parlament.
Quai ha eir bain tschantschae
Eir Salamon, quel scorte.
55 Na chi[a]ussa ha el chiata,
Plü ascha co la mort:
[f. 170a] Quaj ais na tala duonna
Chj voul seis hom spetschar
Et ha seis cour adüna
60 Aquel da conturblar.
Bain dad üna sfatschada
Ta dessas perchiürar:
Quaj tü cun grond pisser
Mainasch eir aint il chiar,

[p. 315 modifica]

65 Schi polla con ün sdun
Quaj tuot consümar via.
Tü reistas ün cugliun
Cun teis manar in via.
Eir dad üna plazera
70 Ta dessas bain retrar,
Quella chi hotz et here
D voul compagnia chierchiar.
La vain eir sün la plaza,
Aqua per raschunar.
75 La lascha in chia la chiaza,
Ils tagliers sainza lavar
[f. 171a] D üna chi leiva invidas
Dessas bain eir s-chivir: …
Cur chi ais bell cler di,
80 Pür lura voul dormir,
Cur chia l solai splendura,
Schj leivla massa bott,
Cur chj tocca las dudasch,
La para adüna nott.
85 Eir üna chi s cupida
Ais bain eir ün nausch serv,
Schabain ella impa filla,
Quel fil non ha ingiün nerf.
Cur chi s voul far lanzöel,
90 Quel fil non s po duvrar,
Igl zuns eir scher' ils ögls
Et nuva(n) da schlupar.
D üna chi oma il vin
Ta dessas perchiürar;
95 Vinars la para eir bun,
La voul eir quel tschütschar.
[f. 172a] La va ala ziziergia
Bain in las ustarias,
Cun ella piglia eir jerda:
100 Q[uai] a[is] sias barunias.

[p. 316 modifica]

L uster piglia la graida,
Las mezas scrival sü;
Settanta renschs munajda
Quaj hal eir bott fat sü.
105 Mo cur chj ais da pajar,
Ilg vin nun ais plü bun;
Da malla vöglia sta,
La fa quella chianzun.
Üna adascus chj maingia,
110 Dessas bain eir s-chivir: …
La ss fa bain oufs in paing
Et s metta alura a rir.
Lura na frafla fa
A dar al hom da tschaina,
115 Cur chi' el eir tuorna a chia
Essj s far mirravaiglia.
[f. 173a] La ss fa eir barbuladas,
Cun paing las boigna gio;
Schabain chj sun eir fraschlas,
120 Maingia amo paing lapro.
Mo chie fa ella lura
Al hom eir da maingiar?
El sto far la lavur,
Lura na put mangiar.
125 Üna tabac chi ruoigia,
Ais aschchier, trit palvair;
Na pletscha suot sia lengua
Quai stovla adüna havair.
Na trida bocca naira
130 Quai halla, sta et inviern;
Id ess be sco da vaira
Guardar aint per l infiern.
Üna tabac chj füma,
Ais nausch a tuota via,
135 Cur la metta f(üm)[ö in] pigna,
Our ais in chiadaföe.
[

[p. 317 modifica]

f. 174a] Sia püpa voul vüdar,
Eir rols inters cumprar;
Quaj voula da contign
140 Inminchia mais cumprar.
Quel chi ais accept al Segner,
Vain a s-chiampar … da quela,
Mo quel chj ais ün pchiader,
Vain a ngir prains da quella.